skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Koffie afraden bij zwangerschap?

Onlangs werd in BMJ Evidence Based Medicine een analyse van observationele studies gepubliceerd, waaruit blijkt dat er sprake is van een associatie tussen cafeïnegebruik door de aanstaande moeder en negatieve zwangerschapsuitkomsten. Daarom zouden gezondheidsprofessionals vrouwen die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben moeten adviseren om cafeïne te vermijden.

Koffie en negatieve zwangerschapsuitkomsten

De doelstelling van deze studie [1] was om op basis van de huidige literatuur over cafeïne-gerelateerde zwangerschapsuitkomsten, te bepalen of de vastgestelde veilige bovengrens voor cafeïne wel voldoende evidence based is. De analyse is gebaseerd op 48 observationele studies en meta-analyses die in de afgelopen twee decennia gepubliceerd zijn.coffee_Tessa Gottschal

De studies rapporteerden over één of meer van de zes belangrijkste negatieve zwangerschapsuitkomsten, te weten: vroeggeboorte, doodgeboorte, miskraam, laag geboortegewicht en/of klein voor de zwangerschapsduur, overgewicht en obesitas, acute kinderleukemie.

Observationele studies cafeïne-gerelateerde risico

Uit observationele studies (32 stuks) bleek dat cafeïne het risico op negatieve zwangerschapsuitkomsten significant verhoogt. In tien studies werden geen of niet – eenduidige associaties gevonden. Het cafeïne-gerelateerde risico werd vastgesteld met een gemiddelde tot hoge mate van consistentie voor alle zwangerschapsuitkomsten behalve voor vroeggeboorte.

Elf studies rapporteerden over de resultaten van 17 meta-analyses. Uit 14 van deze meta-analyses bleek dat cafeïnegebruik door de aanstaande moeder geassocieerd was met een toegenomen risico op vier negatieve zwangerschapsuitkomsten, namelijk: doodgeboorte, miskraam, laag geboortegewicht en/of klein voor de zwangerschapsduur en acute kinderleukemie.

De overige drie meta-analyses constateerden geen associatie tussen cafeïnegebruik door de aanstaande moeder en vroeggeboorte. Er waren geen meta-analyses beschikbaar waarin gekeken is naar de associatie tussen overgewicht bij kinderen en koffiegebruik en obesitas, maar vier van de vijf observationele studies vonden op dit gebied wel significante associaties.

Koffie afraden bij zwangerschap?Dosis-response associaties

Omdat het hier gaat om een observationele studie, kan er geen oorzaak-gevolg relatie worden vastgesteld. Toch waren er zowel bij de observationele studies als bij de meta-analyses, frequente gevallen van significante dosis-response associaties, wat duidt op een oorzakelijk verband. Ook waren er frequente meldingen waarbij geen grens kon worden vastgesteld waaronder de associaties uitbleven.

De auteurs vinden dat er substantieel, cumulatief bewijs is voor cafeïnegebruik door de aanstaande moeder en diverse negatieve zwangerschapsuitkomsten en pleiten daarom voor aanpassing van de huidige aanbevelingen.

De European Food Safety Authority (EFSA), de Engelse NHS, de American College of Obstetricians and Gynecologists, en de Dietary Guidelinesfor Americans hebben als een veilige bovengrens vastgesteld een gebruik van 200 mg cafeïne per dag voor vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden. Dit is ongeveer gelijk aan ruim twee koppen koffie per dag.

Meer informatie over cafeïne

Cafeïne in zuivere vorm is een wit poeder met een bittere smaak. Deze stof kan in meer dan zestig planten in de natuur gevonden worden. Het komt voor in koffiebonen, cacaobonen (chocola), theebladeren (theïne), maar ook in minder bekende natuurproducten als guarana en kolanoot.

De effecten van cafeïne zijn binnen 5 minuten merkbaar en houden minimaal 60 minuten aan, maar kunnen ook 2 tot 3 uur aanhouden. De effecten van cafeïne kunnen verschillen per persoon. Hiervoor zijn een paar oorzaken te geven, zoals de verwachting die men heeft van het middel, ervaring met het middel, of ziektegeschiedenis. Effecten die kunnen optreden zijn onder andere:Koffie afraden bij zwangerschap?

  • Zich energiek voelen;
  • Vermindering van de eetlust;
  • Onderdrukking van vermoeidheid;
  • Verhoogde hartslag en bloeddruk;
  • Versnelde ademhaling;
  • Versnelde en slechtere spijsvertering;
  • Verhoogde productie van maagzuur en urine (eerder moeten plassen);
  • Denken lijkt sneller en helderder te gaan;
  • Verhoogd concentratievermogen.

Hoewel koffie bioflavonoïden bevat, die allerlei gunstige effecten zouden kunnen hebben, wordt het binnen de natuurgeneeskunde afgeraden vanwege zijn negatieve effecten op o.a. het zuur-base effect van het lichaam, als veroorzaker van hypoglycemie en als rover van het kostbare glutathion en diverse B-vitaminen door omzettingsactiviteiten in de lever. [2]

Zuur-base urinetest (volgens Sander)

Zuur-base urinetest (volgens Sander)Verkoopprijs (incl. BTW): € 65,25
Koop deze test hier
Laboratorium analyse van de buffercapaciteit van 5 urinemonsters in de loop van de dag. Ter beoordeling van een verstoord evenwicht in de zuur-base huishouding.
Het zuur-base evenwicht zorgt voor een optimaal verloop van de belangrijke fysiologische processen in het menselijk organisme, zoals de ademhaling, de spijsvertering, de excretie, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Zure of zuurvormende voeding, fast food, gebrek aan lichaamsbeweging, spijsverteringsstoornissen, competitieve sporten, verhoogde afbraak van eiwitten in de stofwisseling, toxinen uit het milieu, stress en een verstoorde uitscheiding van zuren via de nieren, darmen en de huid verstoren de balans tussen het vrijzetten van zuren en basen in het lichaam en bevorderen het ontstaan van een “latente of chronische acidose”. Een “latente of chronische acidose” is een toestand waarin er sprake is van een afgenomen buffercapaciteit en een beperkt opslagvermogen van zuren in het weefsel (de pH van het bloed blijft constant!).

Het principe van de zuur-base titratie volgens Sander is gebaseerd op de bepaling van de buffercapaciteit door 5 urinemonsters in de loop van de dag. Het principe van de laboratoriumanalyse is een wisselende titratie tussen natronloog en zoutzuur en de aansluitende berekening van de aciditeitcoëfficiënt. De aciditeitcoëfficiënt (AQ) is een maat voor de buffercapaciteit van urine. Uit de vijf aciditeitcoëfficiënten wordt de gemiddelde AQ berekend.

Voor beoordeling van het zuur-base evenwicht wordt primair het profiel van de dagelijkse curve benut, dat idealiter een wisseling van zuur- en basepieken weergeeft. De resultaten van de zuur-base titratie volgens Sander dienen als voorwaarde voor de evaluatie van het zuur-base evenwicht en het uitwerken van een persoonlijk therapieadvies.

Indicaties:

– gebrek aan vitale stoffen (nutriënten)
– chronische uitputting, vermoeidheid
– spierspanning
– rug- en nekpijn
– huidziekten
– broze haren en nagels
– cellulitis
– chronische ziekten zoals jicht, reumatoïde artritis en osteoporose
– diabetes mellitus
– nierfunctiestoornis

Referentie

[1] James, Jack E. Maternal caffeine consumption and pregnancy outcomes: a narrative review with implications for advice to mothers and mothers-to-be. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020. dx.doi.org/10.1136/bmjebm-2020-111432
ebm.bmj.com/content/early/2020/09/01/bmjebm-2020-111432
[2] www.drugsadvies.nl/drugs/opwekkende-drugs/cafeine%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen