skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Gehoorverlies door ontstekingsbevorderende voeding

Wetenschappers adviseren, na onderzoek onder ruim 700 ouderen in Zuid-Italië, dat als men op hogere leeftijd zijn gehoor wil beschermen, men er goed aan doet voedingsmiddelen te vermijden die inflammatie (ontsteking) bevorderen. Daar staat echter tegenover dat andere voeding juist bescherming kan bieden.

Gehoorverlies door ontstekingsbevorderende voedingIn dit artikel gaan we in op:

  • Gehoorverlies wat geassocieerd is met ontstekingsbevorderende voeding zoals: geraffineerde granen, bewerkt vlees, suikerrijke snacks, calorierijke dranken, vruchtensappen en de meeste alcoholische dranken, waaronder bier.
  • Gehoorbescherming met een ontstekingsremmend effect door het eten van groenten, peulvruchten, fruit, noten. Studies tonen aan dat een anti-inflammatoir dieet helpt om gehoorverlies te beperken.

Leeftijdsgerelateerd gehoorverliesGehoorverlies door ontstekingsbevorderende voeding

Je gehoor verslechtert naarmate je ouder wordt, door de afname van haarcellen in het binnenoor. Bij het ouder worden gaat het gehoor voor hoge tonen achteruit; bij veel volwassenen is de bovengrens om geluid waar te nemen gedaald van 20.000 Hz tot ca. 15.000 Hz. Jongeren kunnen hoge tonen beter horen dan ouderen.

Oorzaken

Voor Presbyacusis, aan ouderdom gerelateerd gehoorverlies, is een reeks van oorzaken te noemen. Het gehoor kan bijvoorbeeld te lijden hebben onder het gebruik van medicijnen zoals NSAID’s , antidepressiva, antibiotica en cytostatica, die dan ototoxisch (gehoorbeschadigend) worden genoemd. Soms stopt dit als je deze medicatie niet meer gebruikt.

Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen: de oren van de ene persoon zijn immers veel gevoeliger dan de oren van de andere.

Aandoeningen als hartproblemen, een beroerte, hoge bloeddruk of diabetes kunnen de bloedtoevoer naar het binnenoor of de hersenen blokkeren, waardoor ze gehoorschade tot gevolg kunnen hebben. Ook een auto-immuunziekte als reumatoïde artritis heeft een relatie met gehoorverlies.

(Te) harde geluiden

Mensen die vaker zijn blootgesteld aan (te) harde geluiden blijken ook meer risico te lopen. De haarcellen in het binnenoor krijgen het dan flink te verduren: enkele cellen gaan kapot, andere cellen zijn overprikkeld maar kunnen zich nog herstellen. Als de conditie van de cellen en de doorbloeding optimaal is, zal dit herstelproces beter verlopen. Heeft iemand een gebrek aan vitamines en mineralen, dan zal hij/zij eerder gehoorschade oplopen. Zo is er een duidelijke relatie tussen lawaai en magnesium: lawaai ‘vreet’ magnesium,

Als de conditie van de cellen en de doorbloeding optimaal is, zal het herstelproces na het oplopen van gehoorschade beter verlopen. Heeft iemand een gebrek aan vitamines en mineralen, dan zal hij/zij eerder gehoorschade oplopen en zal het herstelproces ook moeizamer gaan.

Overigens vergroten gebrek aan lichaamsbeweging en roken de kans op gehoorverlies na hard geluid.

Verouderingsproces

Er is echter ook een invloed op gehoorverlies die direct samenhangt met leeftijd, namelijk de veroudering van de haarcellen die ons normaal gesproken in staat stellen geluiden te horen en te onderscheiden. Van belang bij dit verouderingsproces blijkt de mate waarin voeding inflammatiebevorderend werkt.

Ontstekingsbevorderende voeding

Gehoorverlies door ontstekingsbevorderende voedingIn een grootschalig onderzoek (1) werden in totaal 734 deelnemers gerekruteerd uit twee meer omvattende studies onder zo’n 5000 personen. Aan de hand van een voedselfrequentievragenlijst met leefstijlgegevens (bijvoorbeeld wel of niet roken) en sociaal-economische gegevens (zoals opleiding), werd het voedingspatroon bepaald en vervolgens in 29 voedingsgroepen ingedeeld. Berekend werd de totale inname van energie, van de mineralen ijzer, natrium, kalium, calcium en fosfor en van de vitaminen A, B1, B2, B3 en C. Tevens werden bloedwaarden bepaald van onder andere cholesterol en glucose alsmede de bloeddrukwaarden.

Zoals verwacht hing de mate van gehoorverlies wel samen met de leeftijd, maar niet met andere factoren als opleidingsniveau, roken, gewicht en de gemeten bloedwaarden. Ook microvoedingsstoffen speelden geen rol, met uitzondering van vitamine A dat verband hield met behoud van gehoor. Voor de meeste voedingsgroepen werd geen relatie gevonden, maar er waren wel duidelijke verschillen wanneer werd gekeken naar uitgesproken inflammatiebevorderende dan wel -remmende voedingsmiddelen.

Gehoorverlies kon wel worden geassocieerd met ontstekingsbevorderende voeding zoals: geraffineerde granen, bewerkt vlees, suikerrijke snacks, calorierijke dranken, vruchtensappen en de meeste alcoholische dranken, waaronder bier.
Een ontstekingsremmend verband werd juist gevonden voor groenten, peulvruchten, fruit en noten. Het lijkt er dus op dat een anti-inflammatoir dieet zou kunnen helpen om gehoorverlies te beperken.

A- en B-vitamines beperken mogelijk gehoorverliesGehoorverlies door ontstekingsbevorderende voeding

Door een voldoende hoge inname van de vitaminen retinol (A), riboflavine (B2) en niacine (B3) kan leeftijdsgebonden gehoorverlies mogelijk beperkt worden, zo blijkt uit Koreaans onderzoek onder 4742 deelnemers van 65-plussers. (2). Deze ouderdomshardhorendheid is tot op heden onomkeerbaar gebleken.

Daarom zijn vooral preventieve maatregelen, zoals inname van de juiste voedingsstoffen, van belang. Het is namelijk al langer bekend dat de antioxidantcapaciteit van het lichaam afneemt met de leeftijd en tekorten aan B-vitaminen bij ouderen komen frequent voor. Eerdere onderzoeken toonden dit aan bij gezonde, zelfstandig levende, goed opgeleide vrouwen van 60 tot 70 jaar.(3).

Met laboratoriumbepalingen is de natuurdiëtist in staat uw voedingsstatus te bepalen en dieetadviezen op maat te maken en door laboratoriummonitoring te evalueren en zo nodig bij te stellen.

 

Elektro Magnetische Velden

 

 

 

Marijke Verstege

 

Gehoorverlies door ontstekingsbevorderende voeding

 

NDN nieuws is ook te vinden op www.ensie.nl  

Gehoorverlies door ontstekingsbevorderende voedingBloedwaardentest: de grootste leverancier van bloedonderzoek voor particulieren

 

Missie is: “Mensen inzicht geven in hun gezondheid, zodat zij hun vitaliteit kunnen verbeteren“.

laboratorium

U kunt;

  • In heel Nederland terecht voor bloedafname (800 prikpunten)
  • Het door u gewenste(bloed)onderzoek zelf laten uitvoeren. Een verwijzing van uw arts is niet nodig
  • Stel uw onderzoek naar keuze samen en ontvang de uitslag in een pdf document met toelichting via email.

Vitaminen en mineralen test

Bestel deze test hier.
Deze vitamine- en mineralencheck geeft een overzicht van jouw vitamine- en mineralenspiegels.

De test bestaat uit:

Vitamine A; oogziekten, nachtblindheid, verzwakte afweer.
Vitamine B1; (thiamine difosfaat) neurologische en mentale aandoeningen.
Vitamine B2; bloeddoorlopen, brandende ogen, verstoort zicht, brandende voetensyndroom, staar.
Vitamine B6; neurologische klachten, spanningen voor de menstruatie.
Actief Vitamine B12 HoloTC
Foliumzuur; bloedarmoede. neurologische klachten.
Vitamine D (25-OH-D); krampen, botontkalking, osteoporose
Actief Vitamine D 1,25-di-Hydroxy-Vitamine D3; klachten vitamine D te kort, werking Parathormoon.
Vitamine E
Calcium; nodig voor opbouw en het onderhoud van de botten en gebit, botontkalking, werking van de zenuwen en spieren, de bloedstolling en het transport van andere mineralen in het lichaam.
Kalium; vochtbalans, bloeddruk.
Koper
Magnesium intracellulair; ontspanning spieren en zenuwen.
Natrium; vochtbalans, bloeddruk, zenuwprikkelgeleiding.
Niacine (nicotinezuur/-amide)
IJzer; vermoeidheid, rusteloze benen.
Transferine saturatie
Ferritine
Selenium
Zink; stofwisseling, afweer-/immuunsysteem.
Bloedbeeld
Hematocriet
Hemoglobine
Thrombocyten
Leucocyten
Erythrocyten

Bronnen

1. Sardone R, Lampignano L, Guerra V, Zupo R, Donghia R, Castellana F, Battista P, Bortone I, Procino F, Castellana M, Passantino A, Rucco R, Lozupone M, Seripa D, Panza F, De Pergola G, Giannelli G, Logroscino G, Boeing H, Quaranta N. Relationship between Inflammatory Food Consumption and Age-Related Hearing Loss in a Prospective Observational Cohort: Results from the Salus in Apulia Study. Nutrients. 2020 Feb 7;12(2). www.mdpi.com/2072-6643/12/2/426/htm
2.Kim TS, Chung JW. Associations of Dietary Riboflavin, Niacin, and Retinol with Age-related Hearing Loss: An Analysis of Korean National Health and Nutrition Examination Survey Data. Nutrients. 2019 Apr 21;11(4). www.mdpi.com/2072-6643/11/4/896/htm .
3.MMaike Wolters, Silke Hermann and Andreas Hahn. B vitamin status and concentrations of homocysteine and methylmalonic acid in elderly German women. American Journal of Clinical Nutrition 2003;78(4):765-772 ke Wolters, Silke Hermann and Andreas Hahn. B vitamin status and concentrations of homocysteine and methylmalonic acid in elderly German women. American Journal of Clinical Nutrition 2003;78(4):765-772 .
4.www.natuurdietisten.nl/kenniscentrum/natuurvoeding-voor-de-zintuigen/voeding-voor-oren/
5.www.natuurdietisten.nl/geluid-nuttig-en-aangenaam-ook-regelmatig-ongewenst/
6.www.natuurdietisten.nl/voedingstekorten-ouderen-grijs-gebied/
7.www.natuurdietisten.nl/natuurlijke-remming-ontstekingen-2/%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D