skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Voedselgevoeligheid door Elektro-Hyper-Sensitiviteit (EHS)

In Zweden worden klachten t.g.v. elektrosmog erkend als beroepsziekte en men gaat er van uit dat 1% van de mensen er last van heeft. Spanje erkent EHS als een duurzame handicap.

Enkele honderdduizenden Nederlanders (naar schatting tussen 2% en 5 % van de bevolking) worden ziek bij blootstelling aan elektromagnetische velden (elektriciteit en draadloze communicatie). Dit aantal zal, naar verwachting, in de komende jaren sterk toenemen. Dit vooral als gevolg van de sterke toename van draadloze communicatie.

Ook in Canada heeft de Canadian Human Rights Commission EHS aangewezen als een handicap, waarbij EHS’ -ers niet in staat zijn zich aan de aanwezige EMV aan te passen.

Het lichaam bestaat o.a. uit organen en cellen, die weer deel uit maken van complexe regelsystemen.
De bekendste hiervan zijn het immuunsysteem en het hormonale systeem. Onderlinge cel-communicatie en de regulatie van lichaamsprocessen gebeurt deels door elektrische signalen met een breed trillingsspectrum (frequentiegebied).

Dit kan verstoord raken door de elektrische signalen die worden uitgezonden door allerlei alledaagse voorwerpen zoals telefoons (DECT en mobiel), (digitale) televisie, pc, ADSL modem, spelcomputers, lampen (en dimmers), radiowekkers, elektrische dekens, keukenapparatuur e.d.. Deze veroorzaken zoals dat heet ‘elektrosmog’. Buitenshuis vindt u deze smog in auto, trein, bus, trolley en vliegtuig.

De sterkte van EM velden waarbij problemen ontstaan, ligt voor een steeds groter wordende groep mensen, ver beneden de normen die internationaal als veilig worden aangemerkt.

Wat is ElektroHyperSensitiviteit (EHS)?

Het probleem van elektro overgevoeligheid is betrekkelijk nieuw en houdt waarschijnlijk verband met de invoering van draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die sommige mensen ziek maken.

Elke ‘elektrogevoelige’ heeft zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die iemand stoort en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn strikt persoonsgebonden. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals specifieke geuren, (UV)licht, ultralaag geluid, etc.

De klachten, die vaak in combinatie voorkomen, als een syndroom, lijken op die van het Chronische Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), Fibromyalgie (FM), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), burnout, sick building syndrome en andere milieuziekten.

Mensen die EHS hebben, kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor:
– steeds meer EM-stralingsbronnen
– voedsel (voedselallergie)
– geuren van chemische stoffen (MCS)
– licht (CPLD)
– hooikoorts, enz.

Elektrische velden

Grofweg kunnen drie typen velden worden onderscheiden, die ieder een bepaalde elektrosmog veroorzaken.
1. Hoogfrequente elektromagnetische velden of straling. Deze velden komen voor bij telecommunicatiezenders zoals GSM, UMTS en C2000. Ook binnenshuis komen ze voor bij DECT telefoons, WiFi netwerk, draadloos internet, pc games zoals WII en afstandsbedieningen. Wanneer een apparaat of voorziening zendt, spreken we eerder van straling dan van velden.
2. Laagfrequente elektrische wisselvelden. Deze velden ontstaan in het elektriciteitsnet, verlengsnoeren in huis en uit muren en meterkast. Ook als een apparaat niet aanstaat, is er spanning op de draad en dus een elektrisch wisselveld.
3. Laagfrequente magnetische wisselvelden. Dit type komt voor bij elektromotoren, ondergrondse stroomkabels, elektronische apparaten en alle andere stroomverbruikende apparaten en bekabeling. Wanneer een apparaat aan staat en stroom verbruikt, ontstaan er elektromagnetische velden.

De hinder die iemand kan hebben van bepaalde apparatuur wordt niet alleen bepaald door veldsterkte en veldtype maar ook door de vorm van de 50 Hz golven; sommige golven die sterk afwijken van de ‘sinusvorm’ zijn bij uitstek ziekmakend. Er is nog onvoldoende bekend waarom specifiek dit type golven deze uitwerking heeft op daarvoor gevoelige mensen.

Normen en richtlijnen

Een gevonden meetwaarde op een bepaalde plek wordt vergeleken met een richtwaarde om te weten of u aan de veilige kant zit. SBM2003 staat voor de Duitse bouwbiologische richtlijnen uit 2003. Deze richtlijnen zijn aan de hand van duizenden metingen in woon- en werkomgeving door Duitse bouwbiologen opgesteld in samenwerking met artsen en wetenschappers.

Het kenniscentrum EHS hanteert de SBM2003 richtlijnen, die zijn gebaseerd op natuurfysisch meetbare grootheden en gelden voor langdurige blootstelling. Zij liggen ver onder de huidige wettelijke normen van de Nederlandse overheid en de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).

De in Nederland geldende normen behoren tot de hoogste ter wereld. In bijvoorbeeld België houdt de overheid zich meer aan het voorzorgsprincipe door de normen een stuk lager vast te stellen. Wellicht wijs geworden door eerdere zaken als ongelode benzine, spuitasbest, CFK-’s en Softenon, waarbij de overheid te laat de ernst van de situatie heeft onderkend.

Commentaar NDN

Natuurdiëtisten worden steeds vaker geconfronteerd met de EHS- vorm van voedselallergie. De klachten verschillen sterk per persoon, omdat ze voortvloeien uit stressreacties in het lichaam door EM-velden. Veel genoemd worden:
Neurologisch: slapeloosheid, hoofdpijn, geheugen – en concentratieproblemen, leerproblemen, duizeligheid, misselijkheid, nervositeit, agressiviteit, depressiviteit, angst, vermoeidheid, tintelingen.
Cardiologisch: hartkloppingen, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk
Oren: oorsuizingen (tinnitus), gevoel van druk
Ogen: ongemakkelijk gevoel, gevoel van druk, verslechtering zicht, cataract
Vruchtbaarheid: verminderde vruchtbaarheid, miskramen en geboorteafwijkingen
Hormonaal: verstoorde productie van melatonine (‘slaaphormoon’) serotonine (‘gelukshormoon’) en andere neurotransmitters en hormonen
Andere: huidproblemen (uitslag, hitte of branderig gevoel, roodheid, jeuk), spier – en gewrichtspijn, ernstige vermoeidheid, dufheid, slaperigheid of slapeloosheid.

Het begint met één of enkele vage klachten, die in de ene situatie wel en in een andere(omgeving) niet optreden. De reacties worden binnen enkele minuten tot uren na blootstelling aan de velden merkbaar.

De gevoeligheid neem toe voor díe EM-velden waar iemand het meest aan blootgesteld wordt. Daarnaast kan men overgevoelig worden voor andere EM-stralingsbronnen. Maar ook voor allergenen in voedsel (voedselallergie/intolerantie), geuren van synthetische verbindingen(MCS), licht(CPLD), hooikoorts, etc.

Mogelijk bestaat er een relatie tussen deze allergische reacties en EHS.

 

Elektro Magnetische Velden

Marijke Verstege

 

 

 

 

Met dank aan: Stichting EHS; Elektro Hypersensitiviteit- EHSPostadres: Prins Bernhardlaan 56, 3972 AZ Driebergen
E-mail; info@stichtingEHS.nl

Literatuur en links:

info@electrostress.org

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Nederlandstalig:

www.beperkdestraling.org

www.stopumts.nl

www.stralingsarmvlaanderen.org

www.wirelessinfo.nl

www.stralingsmeterhuren.nl

www.jrschrader.nl

www.stichtingehs.nl
www.verminder-electrosmog.nl

Franstalig:

www.teslabel.be

Andere talen:

www.next-up.org

www.powerwatch.org.uk

www.microwavenews.com

www.buergerwelle.de

wifiinschools.org.uk

Wetenschappelijke informatie:

www.bioinitiative.org

www.icems.eu

www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/index.php

Spin-inversie

Soms is er ook sprake van een elektron spin- inversie. Dat werkt als volgt:
Atomen zien er ongeveer net zo uit als ons zonnestelsel. Ze hebben een kern en daarom heen draaien de elektronen, net zoals we het in het groot kennen met de zon en de planeten. Net zoals de aarde ook om de eigen as draait, draaien de elektronen ook om de eigen as. Zij draaien met de klok mee. Bij een elektron spin- inversie draaien de elektronen de verkeerde kant op. Indien u dit heeft, bent u over het algemeen chronisch vermoeid, De eerste tekenen zijn dat u ondanks een goede nachtrust, toch steeds vermoeid opstaat. Daarnaast kunt u vele allergieën ontwikkelen, voedselintolerantie en talloze andere klachten. Bij een spin- inversie reageert het lichaam niet of omgekeerd op elk type therapie of medicijn. Het lichaam neemt geen voedsel meer op. Een spin- inversie wordt altijd veroorzaakt door een magneetveld dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting in te bewegen. Er zijn de laatste tijd steeds meer magneetvelden om ons heen. Onze huizenbouw, de elektrische leidingen, de elektrische apparatuur, enz. Al deze dingen geven enorme velden af, hetzij van aardmagnetische, elektromagnetische of elektrische aard. Daarbij komt nog dat de meeste elektrische leidingen in Nederlandse huizen niet geaard zijn.
De aarde zelf kan ook een spin- inversie veroorzaken, als het aardmagneetveld ernstig gestoord wordt door uitbarstingen op de zon (zonnestormen).

Op de site: www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/ kunt u zien of er uitbarstingen op de zon zijn geweest en hoe sterk deze waren. Bij mensen die gevoelig zijn voor deze magnetische stormen, treden vaak klachten op vanaf sterkte ‘M’. Via : www. spaceweather.com kunt u te weten komen wat de vooruitzichten zijn t.a.v. magnetische stormen.