skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Vitamine B 12 en foliumzuur tekort geeft veel chronische klachten

B 12 tekort kan leiden tot uiteenlopende klachten zoals; verhoogde gevoeligheid voor infecties, chronische vermoeidheid, tintelingen in handen en/of voeten, branderige tong, haaruitval. Maar ook zenuwpijn, spiertrillingen, wazig zien (zwakke oogspieren), geheugenverlies, duizeligheid, concentratiezwakte, misselijkheid, slechte eetlust met gewichtsverlies, allergieën, gevoelsstoornis en/of krachtverlies in armen of benen.

Omdat we vitamine B12 niet zelf kunnen maken moeten we het opnemen uit ons voedsel, het zit vooral in dierlijk voedsel: vlees, melk en eieren. Vitamine B12 is voor de bloedaanmaak nodig, maar ook voor veel lichaams- en orgaanfuncties. Bijvoorbeeld voor het gezond functioneren van de zenuwen, voor een goede darmfunctie, gezonde huid en haren, een goede afweer, de hormonale cyclus, het goed verlopen van een zwangerschap en voor het goed functioneren van de hersenen.

Wanneer spreken we van een vitamine B 12 tekort?

Er zijn aanwijzingen dat 10% van de bevolking te maken heeft met een vitamine B12 tekort en 20% van alle 60 plussers. De normaalwaarden die voor B 12 gehanteerd worden bij het bloedonderzoek (140-600 pmol/L) zijn onjuist. Als het B12 gehalte lager is dan 300 pmol/L kan er sprake zijn van een functioneel B12 tekort op celniveau. Het gaat dus om de biologische beschikbaarheid van vitamine B12 in alle organen op celniveau.

Het B12 gehalte in het bloed is een belangrijke indicator maar door tekorten in de weefsels kunnen diverse soorten klachten ontstaan (zie de klachten registratielijst hieronder als pdf). Een functioneel vitamine B 12 tekort openbaart zich vooral bij vrouwen tussen de 15 en de 45 jaar, maar kan ook bij mannen en kleine kinderen voorkomen. Hoe hoger de leeftijd des te hoger de kans op klachten.

Artsen moeten op de hoogte zijn van het artikel ‘De diagnostiek van B12-defiëntie herzien’ dat in december 2005 in No 49 van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen. De nieuwe normaal waarden die in dit artikel bepleit worden zijn: 200-600 pmol/L. De ervaring van veel natuurartsen en natuurdiëtisten is dat 300 pmol/L een betere ondergrens is. Ook bij deze grens kan iemand met een sterk vermoeden van een vitamine B 12 tekort, prima reageren op B 12 suppletie. Het beste is nooit alleen op een bloeduitslag af te gaan en/ of een voedingsanamnese, maar vooral te letten op het klachtenbeeld (zie pdf hieronder).

Onderzoek

Als het B12 gehalte lager is dan 200 pmol/L is het raadzaam om ook het Homocysteïne (HC) en het Methylmalonzuur (MMZ) in het bloed te laten bepalen. Als deze verhoogd zijn, is dat een extra argument voor een functioneel tekort van vitamine B12. De ervaring van veel natuurartsen en natuurdiëtisten is, dat deze verhoging pas wordt gezien in de wat ernstigere gevallen van een B 12 tekort. B12 tekort blijkt niet altijd makkelijk meetbaar.

Ziektebeelden die ook op een vitamine B12 tekort kunnen berusten zijn: zenuwpijnen, rugklachten, depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornis en chronisch vermoeidheid syndroom (CVS). Maar ook Parkinson, MS, ALS, TIA, CVA, vaatziekten, hartritmestoornis, embolieën, slapeloosheid, slaperigheid overdag, coördinatie stoornissen, chronische darmziekten (M.Crohn, Colitis ulcerosa), huidziekten(ook bij vitiligo), concentratie- en geheugen stoornissen, dementie.

Oorzaken van B12 tekort

Er zijn diverse oorzaken voor een vitamine B12-tekort.

 1. Weinig aanbod van vitamine B12 in de voeding (bijvoorbeeld vegetariërs/veganisten). Dit komt overigens minder vaak voor dan wordt gedacht.
 2. Een onvoldoende opname van vitamine B12 door verteringsstoornissen, dysbiose, chronische darmziekte (M.Crohn, Colitis ulcerosa, lekkende darmsyndroom, maar ook als gevolg van voedselallergieën.
 3. Een absorptiestoornis van vitamine B12 uit de voeding doordat een deel van de maag is weggehaald (post gastrectomie syndroom). Daardoor is er onvoldoende intrinsic factor beschikbaar.
 4. Aanwezigheid van antistoffen tegen een parietaalcel in de maag (auto-immuniteit; antistoffen tegen het eiwit Intrinsic Factor, die gevormd wordt door de parietaalcellen). Het eiwit Intrinsic Factor is nodig om B12 te kunnen opnemen.
 5. Door gebruik van reguliere geneesmiddelen zoals H2 -receptorantagonisten (bij maagklachten) en orale anti conceptiva (de pil).
 6. Door leverafwijkingen die de beschikbaarheid van vitamine B12 op celniveau ernstig belemmeren. Ook al is er voldoende B 12 aanbod of is het verstoorde vitamine B 12 opnamemechanisme hersteld dan nog komt het voor dat er onvoldoende vitamine B12 aanbod is in alle effectorganen. Dit gebeurd bij onvoldoende aanwezigheid van transporteiwitten transcobalamine I, II en III en R-proteïnen, die door de lever gemaakt worden.

Zuigtablet en injectie

De oorzaak van een B 12 tekort moet aangepakt worden als het gaat om te weinig aanbod in de voeding of onvoldoende opname door een ziekte. Steeds vaker gaat het echter om een auto-immuunziekte en dan moet vitamine B12 blijvend aangevuld worden. De heersende opvatting is dat B12 gespoten moet worden met hydroxocobalamine injecties i.m. (in de spier) omdat zuigtabletten nooit opgenomen zouden worden.

De ervaring van diverse natuurartsen en natuurdiëtisten is dat in bepaalde, lichtere gevallen het dagelijkse gebruik een zuigtablet in de mond ook goed werkt. Diverse klachten van een vitamine B 12 tekort zijn goed te genezen mits vroegtijdig gediagnosticeerd. Bij te laat ingrijpen, kan er onherstelbare schade ontstaan aan met name het zenuwstelsel. Het duurt in lichtere gevallen 4-8 weken om het tekort aan te vullen. In ernstige gevallen kan het wel tot een jaar duren voor het herstel volledig is (mits geen onherstelbare schade is aangericht).

Veel mensen reageren beter op het toedienen van methylcobalamine en/of adenosylcobalamine dan op hydroxocobalamine. Methylcobalamine is, naast adenosylcobalamine, één van de uiteindelijk actieve metabolieten en niet iedereen is in staat hydroxocobalamine te methyleren tot methylcobalamine (1:10 patiënten kan niet methyleren).

Foliumzuur en vitamine B-12

Foliumzuur en vitamine B12 worden altijd samen getest, omdat ze als broer en zus bij elkaar passen. Vaak wordt foliumzuur pas aangevuld als een vitamine B12-tekort uitgesloten is. Heeft iemand bijvoorbeeld neurologische en/of psychische klachten die door een (niet behandeld) B12-tekort veroorzaakt wordt, dan verergeren de klachten door extra foliumzuur suppletie.

Bij mensen met een B12-waarde onder de 148 pmol/l en een foliumzuurwaarde die hoger is dan 20 nmol/l, is de beschikbaarheid van B12 in de cel kleiner, dan bij een B 12-deficiënte waarbij de foliumzuurwaarde lager is. Een hoog foliumzuurgehalte in het bloed(>31pmol/l) maskeert een te laag vitamine B 12.

Actieve vorm van foliumzuur; L-methylfolaat (5-MTHF)

De foliumzuurvorm die vaak bij suppletie gebruikt wordt is een synthetische, geoxideerde vorm van foliumzuur. Deze geoxideerde vorm moet door het lichaam nog omgezet(gereduceerd) worden met behulp van het enzym dihydrofolaatreductase, in zijn actieve foliumzuur vorm. Dit is een ingewikkeld proces, waarbij ook voldoende aanwezigheid van vitamine B2, vitamine B3, zink moet zijn. De absorptie van foliumzuur is daarnaast ook nog afhankelijk van de zuurgraad (pH) binnen het jejunum. Een stijging van de pH tot 6.3 vermindert de biologische beschikbaarheid met meer dan 30 %, wat relevant is in verband met een steeds vaker voorkomende pH- problematiek van het maag-darmkanaal (controle via ontlasting onderzoek; lees meer hierover elders op deze site).

Uit onderzoek blijkt dat de omzetting van foliumzuur in zijn actieve vorm, traag en inefficiënt verloopt. Bij mensen die hoge dosis foliumzuur in de synthetische vorm innemen, blijven hoge niveaus van deze niet-omgezette vorm in de bloedbaan circuleren. De actieve vorm van foliumzuur is L-methylfolaat ofwel 5-MTHF.

Deze vorm heeft een hogere beschikbaarheid uit het maag-darmkanaal dan het synthetische foliumzuur. Voor de omzetting van foliumzuur naar de actieve vorm is voldoende vitamine B 12 nodig. In tegenstelling tot het synthetische foliumzuur maskeert de 5-MTHF niet een B 12 tekort. Doordat vitamine B 12 tekort uiteindelijk ook kan leiden tot een functioneel foliumzuurtekort wordt vaak de combinatie geadviseerd. De 5-MTHF is bovendien in staat de bloed- hersenbarrière te passeren, in tegenstelling tot de synthetische foliumzuur.

Verminderde enzymwerking bij 30% van de bevolking

Een teveel aan foliumzuur kan een neurotoxisch effect (o.a. tintelen en een doof gevoel in handen en voeten, leiden tot lichtgevoeligheid, tandpijn, verslechtering van geheugen en denkprocessen) geven. De klachten verdwijnen meestal na het staken van de suppletie.

Er bestaat een erfelijk bepaald vermogen tot het produceren van het enzym dihydrofolaatreductase. Bij ongeveer 30% van de Westerse bevolking is de werking van dit enzym minder. De vorming van 5-MTHF is dan ook minder. Interessant is nog te noemen dat de 5-MTHF vorm geen interactie heeft met geneesmiddelen die het enzym dihydrofolaatreductase remmen zoals bijvoorbeeld een groot aantal chemotherapeutische middelen. Ook bij een hoge dosis aspirine en ibuprofen wordt het enzym dihydrofolaatreductase geremd.

Verhoogde foliumzuur behoefte

Vitamine B12, de actieve vormen van de vitamines B6 (P-5-P) en B2 (riboflavine-5-fosfaat) en de methyldonor trimethylglycine ondersteunen het folium-zuurmetabolisme over de gehele breedte. Foliumzuur helpt de schadelijke verhoogde homocysteïne-waarde te verlagen en aangeboren afwijkingen van de neurale buis en het cardiovasculaire systeem te voorkomen. Verhoogde homocysteïne-niveaus zijn mogelijk betrokken bij cardiovasculaire en mentale aandoeningen. Tevens is foliumzuur nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en is betrokken bij de stofwisseling van diverse aminozuren en de reparatie en synthese van DNA en RNA.

Tijdens de zwangerschap en de lactatie, bij alcoholisten, aids en darmaandoeningen zoals coeliakie, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is de behoefte aan foliumzuur verhoogd. Personen met een genetisch polyformisme voor het enzym MTHFR (methyleen tetrahydrofolaat reductase) dat nodig is voor de productie van de actieve metaboliet 5-MTHF, hebben om genetische redenen een hogere behoefte aan foliumzuur. Ook personen met een deficiëntie van het enzym 5,10-methylenetetrahydrofolaat reductase hebben eveneens een verhoogde behoefte.

Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)

Tekorten van vitamine B 12 kunnen in enkele gevallen ook ontstaan door een eiwitsplitsingsprobleem (door een tekort aan maagzuur en pepsine in de maag) en in het verlengde hiervan door langdurig gebruik van maagzuurremmers. Ook kan een B12-tekort veroorzaakt worden door een verminderde alvleesklierwerking (exocriene pancreas-insufficiëntie).

Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) is het tekort schieten van het afscheiden van de spijsverteringsenzymen door de alvleesklier (pancreas). Hierdoor ontstaan er spijsverteringsproblemen. De alvleesklier heeft globaal twee hoofdfuncties: een endocriene- en een exocriene functie. De endocriene functie bestaat hierin dat de pancreas het hormoon insuline aan de bloedbaan afgeeft(daarom endocrien) dat nodig is om het bloedsuikergehalte te verlagen.

De exocriene functie bestaat erin om de spijsverteringsenzymen aan de darm af te geven (daarom exocrien) die nodig zijn om het dagelijkse voedsel goed te kunnen verteren.
Bij EPI worden er dus onvoldoende spijsverteringsenzymen geproduceerd. Het betreft de volgende enzymen:

 • Lipase. Lipase is nodig om vetten te kunnen verteren.
 • Amylase. Amylase is nodig om koolhydraten (suikers) te kunnen verteren.
 • Trypsine en chymotrypsine (Trypsine, chymotrypsine en peptidasen zijn nodig om eiwitten te kunnen verteren).
 • Aminopeptidasen

Vroege symptomen die aan een aandoening van de alvleesklier doen denken zijn: winderigheid, een opgeblazen buik (gisting), hoorbaar ‘gerommel’ in de buik (rotting). Een vol gevoel in maag en/of darmen met een stinkende ontlasting gepaard gaande met ‘ei- lucht’ winden. Massieve en ‘explosieve’ stoelgang, schuimende ontlasting, ontlasting die aan de toiletpot blijft plakken en blijft drijven. Vet, koffie en alcohol worden vaak niet goed verdragen

Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) geeft B-12 tekort

Direct na het eten wordt B 12 gebonden aan R- proteïnen, gemaakt door de speekselklieren in de mond en het maagslijmvlies. In het zure milieu van de maag is de B 12 sterker aan de R- proteïnen gebonden dan aan de intrinsic factor. Onder invloed van spijsverteringssappen van de pancreas komt vitamine B 12, na de maag gepasseerd te hebben, weer los van de R- proteïnen.

Dit betekend dat er onvoldoende B 12 beschikbaar zal zijn als de pancreas onvoldoende zijn verteringstaken uitvoert, zoals bij exocriene pancreas insufficiëntie (EPI). Natuurdiëtisten nemen steeds vaker waar dat door allergenen uit de voeding mensen antistoffen maken tegen de acinaire cellen van de pancreas, waardoor de productie van de pancreasenzymen(sterk) terugloopt.
Vitamine B 12 en foliumzuur tekort geeft veel chronische klachten

 

 

 

 

Marijke de Waal Malefijt

Literatuur en links:

Leestip: Vitamine B 12 tekort; oorzaak van vele chronische klachten; Hans Reijnen (CAM, natuurarts). Uitgeverij AnkhHermes ISBN 978-90-202-0477-3
Website tip: alles over vitamine B 12 en foliumzuur: home.kpn.nl/hindrikdejong/ziekte.htm
Meer over wederzijdse afhankelijkheid van vitamine B: www.natuurdietisten.nl/het-vrouwenhart/

Referenties:
1. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien,W.J. Wiersinga, S.E.J.A. de Rooij, J.G.M. Huijmans, J.C. Fischer en J.B.L. Hoekstra Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2005;149:2789-94
2. Approaches to vitamin B12 deficiency Early treatment may prevent devastating complications
T. S. Dharmarajan, MD; Edward P. Norkus, PhD Postgraduate Medicine July 2001;110:1
3. Cobalamin-responsive disorders in the ambulatory care setting: unreliability of cobalamin, methylmalonic acid and homocysteine testing, Solomon LR. Blood 2005;105:978-85
4. Pernicious Anaemia,Ban-Hock T.O.H and F. Alderuccio Autoimmunity, 2004 Vol. 00 (0), pp. 1-5
5. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study
Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, et al. Am J Clin Nutr 2000;71:514-22
6. Vitamin B12 Deficiency, Robert C. Oh, David L. Brown Am Fam Physician 2003;67:979-86,993-4
7. Vitamin B12 Could be A Master Key in the Regulation of Multiple Pathological Processes
Ilia Volkov, Yan Press and Inna Rudoy J Nippon Med Sch 2006; 73: 65_69
8. Vitamin B12 deficiency in children and adolescents, Sonja A. Rasmussen, MD, MS, Paul M. Fernhoff, MD, and Kelley S. Scanlon, PhD, RD J Pediatr 2001;138:10-7
9. Obese Children and Adolescents A Risk Group for Low Vitamin B12 Concentration
Orit Pinhas-Hamiel, MD; Noa Doron-Panush, RD; Brian Reichman, MD; Dorit Nitzan-Kaluski, MD, MPH, RD; Shlomit Shalitin, MD; Liat Geva-Lerner, MD Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160:933-936
10. Total homocysteine and its predictors in Dutch children, Ingrid M van Beynum, Martin den Heijer, Chris MG Thomas, Lydia Afman, Diny Oppenraay-van Emmerzaal, and Henk J Blom Am J Clin Nutr 2005;81:1110-6
11. Ontwikkelingsachterstand bij borstgevoede kinderen door ontoereikend dieet van de moeder
A.Baatenburg de Jong, J.Bekhof, P.Zwart, V.J.Langenhorst en R.J.Roorda Ned Tijdschr Geneeskd. 2006 4 maart;150(9)
12. Signs of impaired cognitive function in adolescents with marginal cobalamin status
Marieke WJ Louwman, Marijke van Dusseldorp, Fons JR van de Vijver, Chris MG Thomas, Jørn Schneede, Per M Ueland, Helga Refsum, and Wija A van Staveren Am J Clin Nutr 2000;72:762-9
13. Cobalamin Status and Its Biochemical Markers Methylmalonic Acid and Homocysteine in different Age Groups from 4 Days to 19 Years, Anne-Lise Bjørke Monsen, Helga Refsum, Trond Markestad, and Per Magne Ueland Clinical Chemistry 49:12 2067-2075 (2003)
14. Determinants of Cobalamin Status in Newborns, Guttormsen, Trond Markestad, Einar Solheim and Helga Refsum, Anne-Lise Bjørke Monsen, Per Magne Ueland, Stein Emil Vollset, Anne Berit 2001;108;624-630
15. Pediatrics Vitamin B12 deficiency: Is it underestimated in pregnant women?
Robert H. Glew, Denis M. McCarthy & Dorothy J. Vanderjagt (Received 26 October 2004; accepted 28 December 2004) ISSN 0001-6349 print/ISSN 1600-0412 online # 2006 Taylor & Francis DOI: 10.1080/00016340500438074
16. Cobalamin status during normal pregnancy and postpartum: a longitudinal study comprising 406 Danish women, Milman N, Byg K-E, Bergholt T, Eriksen L, Hvas A-M, Eur J Haematol 2006: 76: 521-525
17. Functional vitamin B12 deficiency and Alzheimer disease, A. McCaddon, MRCGP; B. Regland, MD, PhD; P. Hudson, MSc; and G. Davies, MSc Neurology 2002;58:1395-1399
18. Clinical significance of low cobalamin levels in older hospital patients, Dieneke Z. van Asselt , Henk J. Blom , Richard Zuiderent , Ron A. Wevers, Cornelis Jakobs , Wim J. van den Broek , Cornelis B. Lamers , Frans H. Corstens , Willibrord H. Hoefnagels The Netherlands Journal of Medicine 2000;57:41-49
19. Vitamin B12 and folate serum levels in newly admitted psychiatric patients
Vladimir Lerner, Michael Kanevsky, Tzvi Dwolatzky, Tsvi Rouach, Ram Kamin, Chanoch Miodownik Clinical Nutrition (2006) 25, 60-67
20. Treatment of depression: time to consider folic acid and vitamin B12
Alec Coppen, Christina Bolander-Gouaille Journal of Psychopharmacology 19(1) (2005) 59-65
21. Chronic Renal Failure Promotes Severe Variant of Vitamin B 12 Deficiency, Thomas Duning, Darius Günter Nabavi, Rainer Dziewas, Harald Kugel, Wolf-Rüdiger Schäbitz Eur Neurol 2006;56:62-65
22. The kidney in vitamin B12 and folate homeostasis: characterization of receptors for tubular uptake of vitamins and carrier proteins, Henrik Birn Am J Physiol Renal Physiol 291: F22-F36, 2006
23. Vitamin B12, demyelination, remyelination and repair in multiple sclerosis, Miller A, Korem M, Almog R, Galboiz Y. J Neurol Sci 2005 Jun 15;233(1-2):93-7
24. Vitamin B12 deficiency can mimic multiple sclerosis – report of two cases, Iwona Kurkowska-Jastrzebska, Wojciech Wicha, Anna Czlonkowska Case Rep Clin Pract Rev, 2006; 7: 64-68
25. Effects of Oral Contraceptives and Hormone Replacement Therapy on Markers of Cobalamin Status, Bettina Riedel, Anne-Lise Bjørke Monsen, Per Magne Ueland and Jørn Schneede Clinical Chemistry 51: 778-781, 2005
26. Oral pharmacologic doses of cobalamin may not be as effective as parenteral cobalamin therapy in reversing hyperhomocystinemia and methylmalonic acidemia in apparently normal subjects, L.R. Solomon Clin. Lab. Haem. 2006, 28, 275-278
27. Gecombineerde strengziekte door vitamine-B12-deficiëntie: eenvoudige diagnose, effectieve therapie, J.C.F.Jongen, P.J.Koehler en C.L.Franke Ned Tijdschr Geneeskd 2001 30 juni;145(26)
28. Mild transcobalamin I (haptocorrin) deficiency and low serum cobalamin concentrations
Carmel R. Clin Chem 2003;49:1367-74
29. Neuropsychiatric Disturbances in Presumed Late-Onset Cobalamin C Disease
Emmanuel Roze, MD; David Gervais, MD; Sophie Demeret, MD; Hélène Ogier de Baulny, MD, PhD; Jacqueline Zittoun, MD, PhD; Jean-François Benoist, PharmD; Gérard Said, MD; Charles Pierrot-Deseilligny, MD, PhD; Francis Bolgert, MD Arch Neurol. 2003;60:1457-1462
Visual failure caused by vitamin B12 deficiency optic neuropathy
30. A.J. Larner Int J Clin Pract, October 2004, 58, 10, 977-978
31. Vitamin B12 in low back pain: a randomised, double-blind, placebo-controlled study
Mauro GL, Martorana U, Cataldo P, Brancato G, Letizia G Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2000 May-Jun;4(3):53-8

Vitamine B 12 en foliumzuur tekort geeft veel chronische klachtenVitamine-B12-vormen hebben invloed op het darmmicrobioom

In orale vitamine-B12-supplementen kunnen 4 vormen van vitamine B12 voorkomen:

 1. cyanocobalamine,
 2. methylcobalamine,
 3. adenosylcobalamine
 4. hydroxocobalamine.

Vitamine-B12-deficiënties worden steeds vaker met hoge orale vitamine-B12-hoeveelheden gecorrigeerd door gebruik te maken van passieve absorptie waarbij geen intrinsic factor nodig is. Bij passieve absorptie wordt slechts 1% van de toegediende vitamine-B12-hoeveelheid geabsorbeerd.

Dit blijkt een goed alternatief voor vitamine-B12-injecties.

Uit recent onderzoek blijkt echter dat de niet-geabsorbeerde vitamine-B12-hoeveelheden invloed hebben op het darmmicrobioom. Uit onderzoek naar de effecten van methylcobalamine en cyanocobalamine, blijkt dat met name cyanocobalamine een negatief effect heeft op het darmmicrobioom.

Lees het E-book: Alles over Vitamine B12

[1] Xu Y., Xiang S., Ye K. et al. (2018). Cobalamin (vitamin B12) induced a shift in microbial composition and metabolic activity in an in vitro colon simulation. Front Microbiol. 9: 2780, 1-9.
[2] Zhu X., Xiang S., Feng X. et al. (2018). Impact of cyanocobalamin and methylcobalamin on inflammatory bowel disease and the intestinal microbiota composition. J. Agric. Food Chem.: [Epub ahead of print].

Vitamine B 12 en foliumzuur tekort geeft veel chronische klachtenDarm Microbioom Plus ontlastingtestVitamine B 12 en foliumzuur tekort geeft veel chronische klachten

Verkoopprijs (incl. BTW): € 289,95
Koop deze test hier

De microbioom plus ontlastingstest omvat de microbiologische analyse van aërobe en anaerobe sleutelbacteriën, alsook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), spijsverteringsresiduen en α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretorisch IgA en zonuline in de ontlasting. Verder wordt het menselijke intestinale microbioom bepaald door middel van sequentiebepaling van het genoom van de darmflora.

Over deze test
Het intestinale microbioom, het totaal van alle micro-organismen, die de darm koloniseren, is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid. Een dysbiose van het darmmicrobioom wordt – zoals talrijke studies bewijzen – geassocieerd met verschillende ziekten: metabool syndroom, diabetes, inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom, darmkanker, calciumoxalaat-nierstenen, cardiovasculaire ziektes, reumatoïde artritis, evenals neurologische aandoeningen.

De analyse van het intestinale microbioom wordt uitgevoerd door middel van DNA-sequentie (next-generation sequentie). Deze methode bracht een revolutie teweeg in de diagnostiek, omdat het de detectie van bijna alle tot dan bekende bacteriën mogelijk maakte. Door DNA-sequentie kunnen de effecten van afzonderlijke zeer complexe microbiota op de kolonisatieresistentie, spijsverteringsprocessen, opname van voedingsstoffen en vitaminen evenals op de immuniteit nauwkeuriger worden beoordeeld. In deze moleculair-biologische testmethode worden ook anaerobe bacteriën op het hoogste technische niveau gedetecteerd, die niet kunnen worden aangetoond via een bacteriecultuur (op kweek zetten).

Bovendien omvat deze test het Darmmicrobioom plus de parameters van de Gezondheidscheck Darm plus de Zonuline in de ontlasting. De Gezondheidscheck Darm omvat naast het onderzoek van de florastatus de beoordeling het spijsverteringvermogen en -capaciteit én de toestand en de functie van de intestinale mucosa en het darm-geassocieerde immuunsysteem.

Vitamine B 12 en foliumzuur tekort geeft veel chronische klachtenTest je bloed met de combinatietest

Combinatietest: vitamine D3, Actief B12 HoloTC, ferritine, Vitamine B6, Foliumzuur intracellulair.