skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Verschil tussen fytotherapie en homeopathie

De term fytotherapie luidt vertaald “genezen door middel van planten”. Het beginsel van de fytotherapie is dat de geneeskrachtige stoffen zo mogelijk steeds in dezelfde natuurlijke verhouding worden toegediend, zoals ze ook in de plant voorkomen. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid van de werkzame stof, maar ook om de overige stoffen die altijd binnen de plant aanwezig zijn en die zorgen voor de resorptie en opname van de werkzame stof(fen) door het lichaam.

Moderne ontwikkelingen in de biologische bereiding, maken het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige plantaardige preparaten te produceren. De verhoudingen van de verschillende inhoudsstoffen, ten opzichte van de werkzame stof(fen), worden vastgelegd en zijn controleerbaar.

Verschil tussen fytotherapie en homeopathie

Fytotherapeutica die hieraan voldoen zijn zuiver plantaardig en biologisch, worden beter door het lichaam verdragen en zijn effectiever. Hierdoor kunnen betere resultaten worden bereikt met veelal een mindere hoeveelheid van de werkzame stof, wat de veiligheid en de werkzaamheid ten goede komt. Uiteraard is hierbij belangrijk dat advies-doseringen en waarschuwingen bij gebruik in acht worden genomen, zoals deze per product worden vermeld.

Geïsoleerde stoffen uit planten behoren niet tot de fytotherapeutica, omdat de voor de werkzaamheid relevante overige inhoudstoffen ontbreken. Voorbeelden hiervan zijn digoxine, atropine, ephedrine, etc. Wanneer geneeskrachtig werkzame stoffen worden geïsoleerd, dan worden daarmee ook bepaalde werkingen geïsoleerd die niet meer getemperd of in evenwicht kunnen worden gehouden. Het bovenstaande wordt bevestigd door werking en helaas ook bijwerkingen van geneesmiddelen die een stof bevatten, die in chemische structuur overeenkomt met de geïsoleerde stof.

De keuze van het fytotherapeuticum gebeurt veelal op grond van soms eeuwenoude ervaring met de werkzaamheid van een plant bij bepaalde aandoeningen. Op basis van deze gegevens, veelal vastgelegd in bibliografieën en de voortgaande ontwikkelingen binnen de biochemie, is steeds meer kennis ontstaan over de toepassingsmogelijkheden en overige farmacologische gegevens. Al deze gegevens zijn beoordeeld en gepubliceerd als monografie van verschillende planten.

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke afweersysteem van het lichaam stimuleert. Met afweer wordt niet alleen het lichamelijke afweersysteem bedoeld dat wij allen kennen, maar ook het vermogen om met stress en emoties om te gaan. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van een homeopathisch geneesmiddel. De methode is wetenschappelijk onderbouwd, is toepasbaar bij mens en dier en is veilig in de handen van een deskundig homeopathisch behandelaar.

Verschil tussen fytotherapie en homeopathieHet homeopathisch middel is te zien als een natuurlijke prikkel die uw systeem weer in balans brengt. De homeopathisch behandelaar neemt de tijd om u goed te leren kennen. Het is namelijk essentieel voor de behandeling dat het middel goed bij uw klachten past en bij hoe uw klachten zich voordoen. Bovendien is het belangrijk dat het past bij wie u bent als mens en bij hoe uw leven zich heeft ontwikkeld. Daardoor kan het zijn dat patiënten die dezelfde ziekte hebben, behandeld worden met verschillende homeopathische middelen.

Bijzonder aan de homeopathie is de keus van het ‘passend middel’. Deze vindt plaats volgens het principe van gelijksoortigheid, ook wel similia-principe genoemd.

In principe lenen alle natuurlijke ziekten bij mens en dier van jong tot oud zich voor een homeopathische behandeling of ondersteuning. Het succes van de behandeling hangt af van een aantal punten, waarvan uw vitaliteit en de duidelijkheid van uw symptoombeeld (alle verschijnselen samen) de belangrijkste zijn. In dit korte bestek is het onmogelijk per ziekte de mogelijkheden aan te geven, maar u kunt met hieronder genoemde richtlijnen zelf een idee krijgen wat in uw geval de mogelijkheden van behandeling zijn. Het best is met een homeopathisch behandelaar te overleggen over uw situatie.

Homeopathische middelen

Het basismateriaal van homeopathische middelen kan bestaan uit planten of stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. Meestal kunnen homeopathische middelen naast andere, reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van reguliere medicijnen te verminderen. Als de homeopathische middelen eenmaal aanslaan, kan het zijn dat het gebruik van reguliere medicijnen verminderd of zelfs gestopt kan worden. Doe dit echter altijd in overleg met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Het is belangrijk dat je met je arts of klassiek homeopaat spreekt over je zorgprogramma en medicijngebruik, waardoor de behandelaar volledig op de hoogte is.

Bereiding van homeopathische middelen

Uit het basismateriaal (van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong) wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund en geschud. Potentiëren gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-potenties). Achter de Latijnse naam van het geneesmiddel staat de verdunning, bijvoorbeeld Arnica D3.

Homeopathische middelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven. Melksuikerkorrels (granuli) of melksuikertabletten worden daartoe in de gepotentieerde, geneeskrachtige vloeistof gedrenkt. Homeopathische druppels bevatten 50% alcohol en zijn minder geschikt voor inname door kinderen.
Homeopathische middelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor lever en nieren. Ze vormen geen belasting voor het milieu en worden niet op dieren getest. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame en natuurlijke geneeswijze die goed is voor mens, dier en milieu.

Verschil tussen fytotherapie en homeopathieHomeopathie; zoek op gezondheidsklachten
Vind hier een homeopatische behandelaar.
Een informatief boekje met begrijpelijke beschrijvingen homeopathische geneesmiddelbeelden is het boekje van Frans Kusse, “Welk type bent u?”
Homeopathie van A tot Z. 
Homeopathie Magazine

Wat is spagyriek?

De grondlegger van de Spagyriek was de alchemist Paracelsus (1493 – 1541). Hij had veel interesse voor kruiden en gebruikte zijn inzichten om de in planten opgeslagen krachten los te maken. Hij ontwikkelde preparaten vanuit plantenextracten in een planteigen alcohol. Deze tak van de alchemie noemt men ‘Spagyriek’. Binnen de natuurgeneeskunde neemt de Spagyriek een bijzondere plaats in. Je zou deze natuurgeneeskundige variatie kunnen zien als een combinatie van de orthomoleculaire geneeskunde, de homeopathie en de fytotherapie.

Binnen de spagyriek wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende componenten:

De moleculen van reguliere geneeskunde (allopathie)
De energie van de homeopathie
De zouten en spoorelementen van Schlüsslerzouten

De term Spagyriek is ontleend aan de Griekse woorden “spao = verbreken” en “ageiro = samenvoegen”. Spagyrische geneesmiddelen werken op drie niveaus: het spirituele, geestelijke en stoffelijke niveau.

De productie van Spagyrische geneesmiddelen vindt traditiegetrouw plaats in vier stappen:

Scheiding (separatio)
De planten worden versnipperd en gedurende 42 dagen gefermenteerd, waarbij tijdens de laatste 21 dagen de dynamisering plaatsvindt. De vanuit het gistingsproces verkregen planteigen alcohol fungeert als drager van de vitale energie.

Reinigen (Purificatio)
Vervolgens wordt het preparaat gefilterd.

Verassen (Calcificatio)
Het filtratieresidu wordt bij 900°C verbrand en aan de natuur teruggegeven. Vanuit de resterende as worden de plantspecifieke mineralen, die de structurele component van de plant vertegenwoordigen, in gezuiverde vorm teruggewonnen.

Association (Conjugatio)
Dankzij de samenvoeging (Conjugatio) van de gezuiverde minerale bestanddelen van de plant met de alcoholische gistingsvloeistof wordt in de vierde stap de cirkel weer gesloten.

“Spagyriek: Alchemistische plantenremedies

Spagyriek is een natuurlijke en holistische behandelmethode. Het is een volledig 100% natuurlijk product en is vanuit planten vervaardigd. Alle planten zijn van gecontroleerd biologische teelt. Spagyriek is vrij van verontreinigingen en toxische bestanddelen en kent geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.
Al eeuwenlang worden planten en kruiden vanwege hun heilzame effecten in allerlei culturen gebruikt. In de spagyriek wordt deze kennis toegepast in essences en complexen die de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, bloesemtherapie en mineralentherapie(celzouten) in zich verenigen.

Spagyriek essences kan je toepassen bij acute en chronische klachten, maar zijn ook geschikt voor preventieve doeleinden. Spagyriek kan tevens ook ondersteunend werken naast een reguliere of complementaire behandeling. De essences hebben een transformerende en helende werking op energetisch en spiritueel niveau (lichaam, geest en ziel) en hersteld daar waar dat nodig is de balans. Spagyriek is geschikt zowel voor kinderen, volwassenen en ouderen.Verschil tussen fytotherapie en homeopathie

De begeleiding met spagyriek kan gericht zijn op het verlichten van symptomen. Spagyriek kan ook doordringen tot in de kern van het probleem. Spagyrische middelen helpt je bewust worden van het ontstaan van je klachten en helpt om naar de oorzaak van deze klachten te gaan. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte. De complexen (druppels) kunnen emotionele blokkades, onverwerkte herinneringen en beperkende overtuigingen vanuit ons onderbewustzijn naar boven halen. Dit geeft je de kans om er mee aan de slag te gaan.

De inzet van spagyrieke tincturen werkt op het spirituele, geestelijke en stoffelijke niveau. De energie van de kosmos laat zich in de natuur vastleggen. Spagyriek werkt met de krachten uit de natuur om de blokkades, tekorten en andere ziekmakende factoren binnen een ziekteproces, mens of dier te doen veranderen.

Verschil tussen fytotherapie en homeopathie

Biologische kruidentincturen en gemmo-extracten

Bij de bereiding van sommige biologische kruidentincturen en gemmo-extracten wordt gebruik gemaakt van een groot aantal kwaliteit verhogende aspecten:

  • Geconditioneerd malen: dankzij deze manier van malen wordt altijd de ideale deeltjesgrootte verkregen, waardoor de productie van kwalitatief hoogwaardige tincturen en extracten mogelijk wordt.
  • Persing onder zeer hoge druk, waardoor alle bestanddelen uit de plant kunnen worden gehaald.
  • Een bereidingsratio speciaal voor gedroogd plantenmateriaal: een ratio van 1:1 met gebruikmaking van gedroogd plantenmateriaal is een uitstekende basis voor een hoogwaardig eindresultaat. Verse kruiden bevatten namelijk nog heel veel water, waardoor een 1:1 bereiding uiteindelijk 4 tot 10 x lagere hoeveelheden van de inhoud stoffen bevat in vergelijk met het gebruik van gedroogde kruiden.
  • Uitsluitend gebruik van kruiden met een maximale droogrest: een hoge droogrest verhoogd de kwaliteit van het materiaal waarmee de uiteindelijke tincturen en extracten worden bereid.