skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de NVD(Nederlandse Vereniging van Dietisten)  bleek dat dieetadvisering zeer kosteneffectief is. Over een periode van vijf jaar zouden de baten van dieetadvisering een half miljard tot 2,3 miljard zijn. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug, meldde SEO.

U heeft per kalenderjaar recht op maximaal drie behandeluren dieetadvisering. Een behandeluur bestaat uit de tijd die de natuurdiëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan een arts maken, etc). Sommige verzekeraars stellen nog extra voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. U vindt deze informatie in uw polisvoorwaarden.

U kunt naar een natuurdiëtist die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft. Sommige natuurdiëtisten zijn direct toegankelijk. U heeft dan geen schriftelijke verwijzing nodig. U kunt in het Kwaliteitsregister Paramedici zien of een natuurdiëtist direct toegankelijk is.

Via de aanvullende zorgverzekering is er afhankelijk van uw pakket eventueel nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom altijd uw poliswaarden voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden.

Natuurdiëtisten met specialismen

Natuurdiëtisten die bijvoorbeeld orthomoleculaire geneeskunde hebben gestudeerd of natuurgeneeskunde kunnen een ander (vaak hoger) tarief hanteren. U kunt dit het beste navragen bij de betrokken diëtist of nalezen op hun sites. U kunt ze vinden op de adressenlijst van deze site.

Een aantal zorgverzekeraars geeft mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding van de consultkosten van een natuurdiëtist. Dit is afhankelijk van de vereniging waarbij de natuurdiëtist is aangesloten. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of nakijken in uw polisvoorwaarden. Mocht uw verzekeraar niets vergoeden, dan raden wij u aan ze daar op aan te spreken.

Voor dieet-  en voedingsadviezen ter voorkoming van gezondheidsproblemen of ter verbetering van uw algehele conditie is per 1 augustus 2011 geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig. De Directe Toegankelijkheid Dietetiek (DAT) is nu een feit.