skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Multi-elementenanalyse van haar

De Multi-elementenanalyse van haar geeft informatie over mogelijke lichamelijke tekorten aan mineralen en sporenelementen en eventuele belastingen met zware metalen over een langere periode (drie maanden). Klinische klachten als C(hronisch) V(ermoeidheids) S(yndroom), ADHD, ADD, allergieën, haaruitval, huidaandoeningen, reumatische aandoeningen, reeds langer bestaande vage klachten en therapieresistentie kunnen met de haaranalyse verklaard worden. Ze kan gebruikt worden als preventief onderzoek, voor het beoordelen van een lopende behandeling en voor het bepalen van een vervolgtherapie. De mineraalanalyse van haar is een betrouwbare en nauwkeurige diagnostische meting.

Om een kwantitatieve analyse te verkrijgen van de elementenstatus en mogelijke belastingsbronnen van zware metalen op te sporen, staan enkele methodes ter beschikking zoals bloed- en urineonderzoek en haar-mineraalanalyse. De bepaling welke onderzoeksmethode voor een specifieke patiënt het meest geschikt is, is belangrijk, omdat voor de verschillende tests gebruikte weefsels specifieke eigenschappen vertonen en ieder op een andere manier een correlatie vertoont met de andere lichaamsweefsels.
Bloed- en urineanalyse worden routinematig gebruikt, waarbij het diagnostisch zwaartepunt ligt op de acute diagnostiek van aandoeningen en stofwisselingsstoringen.

Haren bestaan voor een groot gedeelte uit keratine. Deze proteïnen bestaan met name uit het zwavelhoudend aminozuur cysteïne,dat een hoge affiniteit heeft met positief geladen metaalionen. De affiniteit met metaalionen bevordert de stapeling van zware metalen en sporenelementen in de haar. In vergelijking met bloed- en urineanalyse zijn in de haren hogere concentraties van deze elementen aanwezig.

Er zijn enkele factoren die de resultaten van de haarmineraal-analyse nadelig kunnen beïnvloeden. Het is daarom zeer belangrijk uiterst zorgvuldig om te gaan met het afnemen van het haarmonster, de meting en de interpretatie van het onderzoek.

Haren staan sterk onder invloed van exogene factoren. Deze factoren zijn later niet meer te herleiden en beïnvloeden de in de haren opgeslagen elementen. Het is daarom belangrijk dat omgevingsfactoren geen contaminatie veroorzaken op het haarmonster. In studies is gewezen op het belang van het correct nemen van het haarmonster.

Chemisch behandeld haar is ongeschikt als haarmonster, omdat de mineralenstatus grondig veranderd kan zijn. Bleken en haarpermanent veranderen de haarstructuur zo, dat opgeslagen sporenelementen niet meer langer vastgehouden worden. Haarverven en haarkleuringen bevatten soms zware metalen. Ook haarverzorgingsproducten kunnen bijvoorbeeld selenium bevatten of zink en zo de werkelijke aanwezige concentratie van sporenelementen maskeren of veranderen. Zinkhoudende verzorgingsproducten maskeren daarbij ook vaak een verlaging van andere elementen.
Voor de werkelijke meting wordt daarom ook altijd een speciale reinigingsprocedure gestart van het haarmonster, volgens een gestandaardiseerd protocol, om zo mogelijke externe verontreinigen te verwijderen.

Ook het geslacht van de patiënt heeft invloed op de concentratie van sporenelementen in de haren en is zo een belangrijke parameter. Vrouwen hebben in de regel hogere concentraties van de elementen, met name calcium en magnesium. Daarnaast speelt ook de lichaamszone waarvan het haarmonster genomen is een rol. Schaamhaar bevat lagere concentraties van elementen dan hoofdhaar.

Ook de natuurlijke haarkleur heeft invloed op de samenstelling van de elementenconcentratie in het haar. Gepigmenteerd haar is rijker aan de sporenelementen koper en zink. Grijze haren bevatten in het algemeen lagere concentraties sporenelementen. Het cysteïne gehalte is lager van grijs haar, dus ook de binding van de metalen. Er zijn grote individuele verschillen tussen het aanvangspunt en snelheid van de depigmentatie van de haren.Naast erfelijke factoren speelt het voedingspatroon, rookgedrag en stress een belangrijke rol.Het grijs worden hangt daarbij ook nauw samen met het individuele stofwisselingsproces. In een studie werd vastgesteld dat vroegtijdige vergrijzing een correlatie kan hebben met osteoporose.Daarom is het bij
een niet homogeen samengesteld haarmonster belangrijk het aantal grijze haren in de meting mee te betrekken.

Haaranalyse en (voedsel)intolerantie

Haaranalyse is geen wetenschappelijk bewezen methode om een (voedsel)intolerantie aan te tonen. De meest gebruikelijke manier is een voedselprovocatie en/ of eliminatiedieet.