skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Oligo betekent klein. Oligo-elementen zijn mineralen die slechts in een zeer kleine hoeveelheid in het lichaam voorkomen. Vandaar dat ze ook wel sporenelementen worden genoemd. Het totaal aan oligo-elementen, aanwezig in een volgroeid lichaam, past op een theelepeltje. Daarom zijn ze nog niet minder belangrijk. Ze activeren de enzymen in het lichaam.

Een enzym is een katalysator voor bepaalde stofwisselingsprocessen. Een tekort van één of meer oligo-elementen geeft niet alleen bepaalde lichamelijke- , maar ook psychische klachten. Het op de juiste manier herstellen van de enzym-oligoreacties, zorgt ervoor dat biochemische processen in het lichaam weer op gang komen.

De functie van oligo-elementen

In het lichaam bevinden zich meer dan 39 elementen in een minimale concentratie. Dit wil zeggen dat sporenelementen, ieder apart bekeken, in een hoeveelheid voorkomen van minder dan 0,01% van het lichaamsgewicht. Alle 39 sporenelementen die in het lichaam voorkomen passen in een theelepel. Daarvan zijn vele in nog net meetbare concentraties in het bloed en weefsel aanwezig.

Van bijvoorbeeld koper, chroom en jodium hebben we maar 1/40 deel van een gram in het lichaam. Het totaal van deze stoffen is slechts 0,0004% van het lichaamsgewicht. Toch raken steeds meer mensen met hun sporenelementen in disbalans door de moderne landbouwmethoden, slechte voedingspatronen en ook door een slechte leefhygiëne zoals te weinig beweging en stress.

In het begin merkt en ziet u geen veranderingen in de gezondheid omdat de sporenelementen nog altijd actief zijn. Het transporteren van het interne milieu naar het externe milieu en vice versa kan alleen goed plaats vinden door het juiste ladingsverschil of polarisatie in het lichaam.

Ladingsverschil of polarisatie

Wat is ladingverschil of polarisatie? Neem als voorbeeld de lamp van een zaklantaarn. Deze brandt alleen als de batterij voldoende lading bevat (spanningsverschil of polarisatie). Bij een lege batterij (geen spanningsverschil of depolarisatie) loopt er geen stroom waardoor de lamp niet brandt.

De uitwisseling in het lichaam gaat op een soortgelijke manier. Polarisatie zorgt voor transport (stroom) en laat de stofwisseling goed verlopen (de lamp brandt). Door een toenemende disbalans kunnen er steeds minder belangrijke voedingsstoffen in de cellen opgenomen worden. Hierdoor vallen steeds meer enzymreacties uit en ontstaan er functionele en pathologische (ziekelijke) storingen.

Het ontstaan van stofwisselingsblokkades

Een gezond lichaam heeft als belangrijkste kenmerk dat de talloze biologische processen goed verlopen. De uitwisseling van de diverse ionen speelt hierbij een grote rol. Atomen hebben namelijk in de praktijk nooit een neutrale lading maar bezitten een positieve (kationen) of negatieve (anionen) lading. Dit spanningsverschil (polarisatie) zorgt voor de uitwisseling van stoffen en zorgt voor de voeding van de lichaamscellen.

Een hechte band

Alle biologische reacties in het lichaam worden in gang gezet door enzymen. Deze worden op hun beurt geactiveerd door de oligo-elementen. Enzymen en oligo-elementen vormen een hechte relatie die aan de basis staan van alle biochemische processen.

Milieuverontreiniging, zware metalen (kwikbelasting), virussen, bacteriën, schimmels en stress en het gebruik van geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld factoren die er voor zorgen dat dit natuurlijke evenwicht verstoord raakt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er altijd een aantal enzymatische reacties verstoord zijn. Tot op een bepaald niveau geeft deze verstoring geen problemen. Boven een bepaald niveau van verstoring wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van ziekte.

Oligo therapie

Sporenelementen zijn dus stoffen die het lichaam in zeer kleine hoeveelheden nodig heeft. In tegenstelling tot vetten, eiwitten en koolhydraten, die zorgen voor opbouw en energievoorziening van het lichaam, ligt de rol van sporenelementen in de sturing van lichaamsfuncties. Aanvulling van de ontbrekende sporenelementen biedt de mogelijkheid om verstoorde lichaamsfuncties positief te beïnvloeden. Dit heeft geleid tot de therapeutische toepassing van sporenelementen: de basis voor de functionele oligotherapie.

De oligotherapie is door de Franse arts Dr. Jacques Ménétrier midden jaren dertig ontwikkeld. Dr. Ménétrier, zelf als therapeut werkzaam, kende de therapeutische betekenis van sporenelementen en mineralen voor de harmonische processen van de lichaamsfuncties. Hij stelde vast, dat veel ziekten op een storing in de sporenelementenhuishouding berustten.

Oligo-elementen heffen consequent dysbalansen op en reguleren stofwisselingsprocessen op celniveau. Door dit steuntje in de rug kan het lichaam de benodigde sporenelementen beter opnemen. De zogenoemde oligo’s werken als een regulator, die de verdeling van de voedingsstoffen verbetert en de uitscheiding van toxinen (gifstoffen) bevorderen. Oligotherapie is geschikt voor de behandeling van veel aandoeningen.

Kijk op ziekte

De oorzaak van ziekte wordt door verschillende therapievormen op een totaal andere manier benaderd. De oorzaken worden gezocht bij een disbalans tussen lichaam en geest tot aan pathologische celafwijkingen. Oligotherapie heeft een eigen visie op wat gezien wordt als oorzaak van ziekte en de behandeling ervan.

De meeste therapieën gaan uit van zichtbare of te diagnosticeren afwijkingen aan de organen, maar volgens Ménétrier ligt de werkelijke oorzaak van de aandoening veel verder terug in de tijd. Elke aandoening is te herleiden tot een verstoring van de enzym-oligoreacties in het lichaam. Het op de juiste manier herstellen van de enzym-oligoreacties zorgt voor het voorkomen van ziekte of het genezen ervan.

Micro- en macro elementen

Het menselijk lichaam bestaat uit de opbouwelementen (eiwitten, koolhydraten, vetten) en de functionele elementen. De opbouwelementen, ook macro-elementen genoemd, zijn de bouwstenen en de energieleveranciers van het lichaam. Uit deze elementen bestaat de lichaamsstructuur, zoals de huid en de spieren. De lichaamsmassa bestaat voor 99,8% uit opbouwelementen.
Daarnaast zijn er nog de functionele elementen, ook wel micro-elementen genoemd, die beweging in het lichaam brengen. Functionele elementen sturen en regelen de stofwisselingsprocessen. Ze vormen hoeveelheidshalve de kleinste groep elementen van het lichaam. Toch, zonder deze elementen kunnen de lichaamsfuncties niet plaatsvinden. Tot de functionele elementen behoren – Sporenelementen
– Mineralen
– Vitaminen

De functionele elementen vormen 0,2% van het totale lichaamsgewicht. Dit is een extreem kleine groep. Van deze minigroep is ijzer (belangrijk voor hemoglobine en zuurstoftransport) met een aandeel van 70% het hoogst vertegenwoordigd. Wat verder overblijft, is een uitzonderlijk kleine hoeveelheid aan functionele elementen.

Bestudeert men deze minigroep eens beter, dan zal men zich verbazen over de hoeveelheid verschillende functionele elementen die in het lichaam rondzwerven. Alleen al in de groep van de sporenelementen bevinden zich al 39 verschillende soortgenoten. Het begrip sporenelementen is heel logisch te verklaren. Deze stoffen komen in zeer kleine hoeveelheden (sporen) voor. Zo klein, dat enkele sporenelementen in het nabije verleden nog helemaal niet in het menselijk lichaam aangetoond konden worden. Pas met zeer moderne, nauwkeurige meetmethoden is het mogelijk geworden deze sporenelementen aan te wijzen.

Enkele zijn giftig en schadelijk, bv. kwikzilver, lood, cadmium. Echter de meeste sporenelementen zijn essentieel, d.w.z. onontbeerlijk voor uw gezondheid. In de stofwisseling vervullen ze belangrijke taken. Ze sturen bijv. de groei, het libido, de hormonen, de enzymen enz..

Kleintjes worden soms onderschat

Lang werd de betekenis van de sporenelementen onderschat. Vandaag weten we, dat alleen al door het doelgericht inzetten van sporenelementen dit aandoeningen verhindert, verlicht en voor een deel ook genezen kunnen worden. Het mondslijmvlies is in staat de sporenelementen direct op te nemen en in het lichaam te transporteren. Zo wordt de lange en moeilijke weg via de maag en de darmen vermeden en beschikt het lichaam zeer snel over de dringend benodigde sporenelementen. Op deze manier kan men het reactievermogen van het lichaam snel verbeteren. Enzymen worden gestimuleerd, stofwisselingsprocessen krijgen weer hun natuurlijk verloop.

Belangrijkste oligo-elementen en hun werkingsgebied

 • Calcium (Ca): botvorming, bloedstolling, infectieremmend
 • Fluor (F): calciumhuishouding
 • Fosfor (P): calciumhuishouding, ontkrampend
 • IJzer (Fe): bevordering bloedopbouw, belangrijke functie bij hemoglobine en celademhaling
 • Jodium (J): invloed op schildklierfunctie (hypo en hyper)
 • Kalium (K): bijnieren, urineafdrijvend
 • Kobalt (Co): sympathisch zenuwstelsel, vaten, ontkrampend, bevordering bloedopbouw
 • Koper (Cu): afweersysteem, infectie- en ontstekingsremmend, bestanddeel SOD, bevordert de ijzeropname
 • Magnesium (Mg): afweersysteem, regulatie calciumhuishouding, zenuwstelsel, belangrijk voor meer dan 300 enzymatische processen
 • Mangaan (Mn): activering en regulatie enzymen, hormonen en proteïnen, afweersysteem, hypofyse- en geslachtsklierfuncties, regulatie van de assimilatie van fosfor en calcium, mitochondriën, bestanddeel SOD, allergieën
 • Selenium (Se): anti-oxydant (gluthation-peroxidase) vrije radicalen vanger
 • Zilver (Ag): analgetisch, bacteriën en schimmels
 • Zink (Zn): hormoonsysteem, wondgenezing, speelt een grote rol in talloze enzymatische processen, SOD
 • Zink-koper-jodium (Zn-Cu-J): schildklierfunctie
 • Zink–kobalt (Zn-Co): pancreas en leverfuncties
 • Zwavel (S): allergische verschijnselen

Literatuur en links:

Wilt u een cursus oligotherapie?
Therapeuten, artsen, natuurgeneeskundigen, diëtisten die een cursus willen volgen over oligo-therapie kunnen dit aanvragen bij:

Voor Nederland: www.ortholinea.nl
E = info@ortholinea.nl
Tel.: 00.31 (0)79-3290115 of

Bij www.rp-vitamino.com
E = info@rp-vitamino.com
Tel: 00.31 (0) 113 370 170.

Voor Belgie: www.violavzw.tk
E= violavzw@telenet.nl
Tel.: 00.32 (0) 15 33.92.70

De cursus wordt gegeven door Ralf Abels.

Overzicht
Naam artikel
Oligo elementen: klein maar fijn
Beschrijving
Oligo betekent klein. Oligo-elementen zijn mineralen die slechts in een zeer kleine hoeveelheid in het lichaam voorkomen. Vandaar dat ze ook wel sporenelementen worden genoemd.
Auteur
Naam uitgever
Natuurdiëtisten.nl
Logo uitgever

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen