skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Vaak zijn de ‘geleerden’ het niet met elkaar eens, vooral als het gaat om de gezondheid van voeding. Dit gekissebis is niet geheel vreemd. In levensmiddelen komen zoveel stoffen voor, die ook nog onderlinge interacties aangaan, dat een totaalbeeld de vermogens van de menselijke geest verre overstijgt. Wat te denken van duizenden enzymen, honderdduizend verschillende vetmoleculen en een biljoen soorten eiwit in de natuur om maar een volstrekt onvolledig lijstje te geven.

Bovendien is het niet altijd gemakkelijk betrouwbare gegevens te krijgen van deelnemers aan een voedingsstudie, waarvan er vaak jarenlang duizenden nodig zijn. Mensen zijn onderling genetisch verschillend, hebben verschillende mate van afweer en voor veel ziekten en aandoeningen geldt dat er meerdere oorzaken zijn. Maar ook als onderzoekers een ‘statistisch significant verschil’ vinden, betekent dat nog niet dat het ook van wezenlijk belang is. Ook geldt dat een correlatie tussen twee variabelen, zoals eetpatroon en het vóórkomen op hart- en vaatziekten, niet per se wijst op een oorzakelijk verband.

Verschil tussen interventie- en epidemiologisch onderzoek

De beschermende werking van het eten van voldoende groenten en fruit wordt toegeschreven aan bepaalde inhoudstoffen van deze voedingsmiddelen. Vooral de antioxidanten staan in de belangstelling. Ze worden aangemerkt als factoren die een remmende invloed hebben op degeneratieve ziekten zoals reuma, MS en kanker. Veel onderzoeken zijn gericht op het effect van een enkel geïsoleerd en in relatief hoge doses (twee tot tienmaal de ADH) toegediend antioxidant vitamine.

Op een medicinale manier zoekt men naar een stof die men hoopt te kunnen patenteren, om zo veel geld te kunnen verdienen. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de complexiteit van voedingsmiddelen, waarbij meerdere factoren in het spel zijn die synergistisch werken. Ze werken als een team. Een hoge vitamine C plasmaspiegel in het bloed na een interventie kan daarom teleurstellende resultaten opleveren. Verschillende vitaminen zijn betrokken bij opeenvolgende stappen van biochemische routes of biochemische omzettingen of werken via verschillende niveaus op het zelfde proces. Ook kan de werking van een vitamine afhankelijk zijn van een andere vitamine. Zo wordt bijvoorbeeld geoxideerd vitamine C weer gereduceerd (recycling) door vitamine E en wordt foliumzuur in de actieve vorm (tetrahydrofolaat) omgezet onder invloed van vitamine B 12.

In talloze enzymsystemen werken vitaminen, mineralen, celzouten, oligo-elementen, vetzuren, aminozuren met elkaar samen. De effectiviteit van suppletie is afhankelijk van een complex geheel van individuele factoren die de biologische beschikbaarheid beïnvloeden (zoals de conditie van de darmen). Daarnaast is de chemische verbinding waarin een nutriënt wordt aangeboden ook nog van belang en om het nog ingewikkelder te maken het stadium van de ziekte.

Micronutriënten werken het sterkst in het subklinische voortraject en waneer de ziekte al langer aanwezig is zullen de ‘medicinale’ vitaminen suppleties (hogere dosis van nutriënten met risico van bijwerkingen) als nutriceutica minder snel een regulering geven.
Geneesmiddelen zijn meestal zodanig ontworpen dat ze sterk ingrijpen in processen of fysiologische functies, zodat ze betrekkelijk snel en solistisch effectief zijn in de klinische fase, met grote kans op bijwerkingen door deze geforceerde ingrepen.

Uit epidemiologische onderzoek komt meer eenduidigheid naar voren. Zo zijn er diverse studies waarin eenduidig een verband naar voren komt met het eten van ruim fruit, groenten en vezels en weinig vet en een lager risico op de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen, kanker en diabetes. Ditzelfde werd gezien met hogere plasmaspiegels van antioxidanten (zoals selenium, glutathion, vitamine E, alfaliponzuur, etc.), vitaminen (zoals foliumzuur en vitamine B 12) en mineralen (zoals magnesium en zink).

Zelfstudie voedingsleer

Het op eigen houtje experimenteren van voedingssuppletie is moeilijk en niet zonder risico’s. Het zelf experimenteren met gezonde biologische voeding niet. Het vraagt wel registratievermogen en doorzettingsvermogen, maar blijkt uit empirische ervaringen van veel mensen de moeite waard.

Leren is ontdekken dat je het weet.
Doen is laten zien dat je het weet.

U neemt zelf het heft in handen voor uw gezondheid en wordt er vaak nog voor beloond ook. Men hoeft geen dokter of professor te zijn om zich goed ‘te voeden’. Iedereen kan over voeding leren, zelf kopen en klaarmaken. Met de informatie op deze site willen we u stimuleren dit ook daadwerkelijk te doen. Praten over voeding is heel wat anders dan iets met voeding te doen, want u komt er snel achter wat het verschil tussen deze twee acties is.

Overzicht
Naam artikel
Voedingsonderzoek: een lastige klus
Beschrijving
Vaak zijn de ‘geleerden’ het niet met elkaar eens, vooral als het gaat om de gezondheid van voeding. Dit gekissebis is niet geheel vreemd. In levensmiddelen komen zoveel stoffen voor, die ook nog onderlinge interacties aangaan, dat een totaalbeeld de vermogens van de menselijke geest verre overstijgt.
Auteur
Naam uitgever
Natuurdiëtisten.nl
Logo uitgever