skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Functionele geneeskunde in 2020

Functionele geneeskunde is een wetenschappelijke medische methode die de onderliggende oorzaken van ziekten opspoort en behandelt door middel van een persoonlijk behandel- en dieetplan om zo de gezondheid en de lichaamsfuncties te verbeteren.
Functionele geneeskunde is een voorbeeld van een geïndividualiseerde, patiëntgerichte zorg op maat; iedereen krijgt zijn eigen plan van aanpak.

Het vereist een gedetailleerd inzicht in de genetische, biochemische en leefstijlfactoren van de individuele patiënt. Een gepersonaliseerd behandelplan leidt tot betere resultaten voor de patiënt. Functionele geneeskunde is verwant aan de orthomoleculaire geneeskunde omdat de juiste voeding en voedingssuppletie een centrale plaats inneemt in de behandeling.

Recent zijn de resultaten in kaart gebracht van de behandeling in het Center for functional medicine in Cleveland, Ohio. Dit centrum behandeld volgens de principes van de functionele geneeskunde. Door middel van retrospectief dossieronderzoek werd de invloed van deze vorm van geneeskunde op kwaliteit van leven onderzocht.

In deze studie [1] werden de dossiers van volwassen patiënten die waren behandeld met functionele geneeskunde vergeleken met die van een controlegroep die standaard huisartszorg had ontvangen. Daarbij werd gekeken naar de fysieke en mentale kwaliteit van leven na zes maanden en na twaalf maanden.

Functionele geneeskunde in 2020De patiënten uit het centrum voor functionele geneeskunde vertoonden aanzienlijk grotere verbeteringen in lichamelijke gezondheid in vergelijking met de controlegroep na zes maanden van zorg. De resultaten van deze studie is een grote stap voorwaarts. Er is duidelijk aangetoond dat functionele geneeskunde een op evidence gebaseerde aanpak is en waar wordt gekeken naar het lichaam in zijn totaliteit. Dat is heel belangrijk omdat orgaansystemen met elkaar samenhangen.

Veel Nederlanders hebben nog nooit gehoord van Functionele Geneeskunde. Maar deze methode begint steeds meer ruimte te krijgen in zelfstandige (Natuurdiëtisten) praktijken, ziekenhuizen, universiteiten en hoge scholen. Ook in Duitsland is het veel bekender dan in Nederland. Gelukkig vergoeden steeds meer verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering een deel van de kosten.

Waarom is functionele geneeskunde nodig?

De maatschappij heeft te kampen met stijgende kosten voor de gezondheidszorg door een sterke toename van mensen die kampen met chronische ziekten. Het gaat steeds vaker om meerdere chronische ziekten tezamen: diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker, psychische klachten, auto-immuunziekten.

De huidige aanpak binnen de traditionele geneeskunde is gericht op acute zorg. Het stellen van een diagnose en de behandeling van problemen die kort duren en snel en acuut zorg nodig hebben. Daarbij wordt gebruik gemaakt van operaties en van geneesmiddelen die op korte termijn symptomen kunnen verlichten.

Functionele geneeskunde in 2020Helaas wordt door deze acute zorgbenadering uit het oog verloren dat er voor de preventie van chronische ziekten een heel andere benadering nodig is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de invloed van voeding en beweging en een gezonde omgang met stress door bijvoorbeeld body-mind technieken.

Ook kan het nodig zijn om specifieke onderzoeken te verrichten: klinisch chemische onderzoeken van bloed- en urine- en ontlastingonderzoek (darmmicrobioom: naar verhoudingen en soorten darmbacteriën), maar ook onderzoeken naar genetische variaties.

Bronnen

[1] Beidelschies M, Alejandro-Rodriguez M, Ji X, Lapin B, Hanaway P, Rothberg MB. Association of the Functional Medicine Model of Care With Patient-Reported Health-Related Quality-of-Life Outcomes. JAMA Netw Open. 2019 Oct 2;2(10):e1914017. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.14017.
jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2753520

The institute for functional medicine