skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

EMV: groei schimmels & bacteriën

Straling veroorzaakt meer biotoxines in schimmelculturen. In een bekend onderzoek (1) uit Zwitserland is een experiment gedaan waarbij schimmelculturen opgekweekt werden in een kooi van Faraday ( is een constructie van elektrisch geleidend materiaal, zoals koper of ijzer, die ervoor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen). Deze kooi van Faraday bestond uit stralingswerend gaas, dat lijkt op een klamboe, dat over de kweek heen werd gelegd. Vervolgens werd gemeten hoeveel biotoxines die schimmels per dag produceerden.

Na een bepaalde tijd werd dit stralingswerende gaas verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan de elektromagnetische straling uit de directe omgeving van het laboratorium (TL-lampen, computer, zendmasten). De onderzoekers ontdekten dat bij blootstelling aan elektromagnetische straling, de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines gingen produceren.

Sterkere en giftigere biotoxines

Niet alleen gingen de schimmels méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen maar ze gingen ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren.
Deze respons is een natuurlijke overlevingsdrang die in de natuur veel voorkomt. Als een organisme wordt aangevallen gaat ze zich vermenigvuldigen om de kans op te overleven te vergroten.

Effect enorme toename elektromagnetische straling

De afgelopen 20 jaar is de elektromagnetische straling waaraan we blootgesteld worden enorm gestegen. De straling die afkomstig is van de zendmasten voor mobiele telefonie is non- ioniserende, gepulste straling. Dezelfde straling wordt uitgezonden door alle apparatuur die nodig is om data, draadloos te versturen: smartphone, router, tablet, DECT-telefoon, slimme meter (2).

Als je de dichtheid van elektromagnetische velden meet per kubieke meter lucht, is het miljoenen keren hoger dan dat het tien jaar geleden was. Deze enorme toename in straling zorgt ervoor dat schimmels, bacteriën en andere schadelijke micro-organismen in het lichaam zich explosief vermenigvuldigen en ons lichaam van binnenuit vergiftigen door de productie van biotoxines.

Gifstoffen worden niet meer afgevoerd maar opgeslagen in ons lichaam

Dit heeft niet alleen een negatief effect op ons immuunsysteem maar deze biotoxines gebruiken ook nog eens dezelfde ontgiftingskanalen als zware metalen, insecticiden en pesticides die vervolgens niet meer afgevoerd worden, maar in het lichaam opgeslagen worden, o.a. in bindweefsel, tot het moment dat ze wel afgevoerd kunnen worden.

Straling zorgt voor significante biologische effecten

Volgens Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute in de buurt van Washington en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland, heeft elektromagnetische straling niet alleen effect op de biotoxineproductie van micro-organismen, maar zorgt het ook voor significante biologische effecten in de cel.

Zo verstoort het de celcommunicatie via het celmembraam. En het hele systeem om signalen van de cel naar het DNA te transporteren en terug wordt verstoord. Volgens Klinghardt is gebleken dat als een foetus wordt blootgesteld aan elektromagnetische straling, dit een aantal genen beïnvloed.

Candida en Lyme reageren sterk op elektromagnetische velden

Schimmels/micro-organismen die in het menselijk lichaam voorkomen en een duidelijke reactie genereren op -elektromagnetische velden zijn: Candida (albicans) en Lyme Borreliose.
CandidaCandida (albicans) is een maag-darmgist die van nature al in het lichaam voorkomt. Maar deze candida-gist kan, door verschillende oorzaken, gaan overwoekeren en de natuurlijke balans in de darmen verstoren. Een woekerende candida kan er voor zorgen dat, bij blootstelling aan EMV, veel biotoxines in het lichaam vrij komen. Een overmatige aanwezigheid van candida komt bij een groot deel van de bevolking voor, maar er is in het reguliere gezondheidszorg weinig tot geen aandacht voor.

Er kunnen zich gezondheidsklachten voor doen in:
• de spijsverteringsorganen. Klachten als een opgezette buik, slijm in de ontlasting, spastische darm, darmkrampen, maagklachten, winderigheid, constipatie of diarree, anale jeuk en geregeld last hebben van vage misselijkheid.
• de geslachtsorganen, hetgeen kan leiden tot steeds terugkerende vaginale infecties, jeuk, witte afscheiding (witte vloed) en libidoverlies.
• het immuunsysteem. Klachten als allergieën, verstopte en/of jeukende neus, eczeem, toegenomen overgevoeligheid of intolerantie voor voedsel, blaasontstekingen, steeds terugkerende infecties, chronische bijholteontstekingen, kwakkelen met je gezondheid.
• je energieniveau, resulterend in: afnemende energie, minder puf hebben, chronische vermoeidheidsklachten, snel uitgeput raken, toegenomen slaapbehoefte en slaapproblemen.
• spieren en gewrichten, zoals: pijnlijke spieren en gewrichten ook al bij normale aanraking, spierkramp en het gevoel van lood in je armen en benen.
• het hormonale systeem, hetgeen kan leiden tot een verstoorde menstruatie, vaak koude handen en voeten hebben, hoofdpijn, ‘vreetaanvallen’ en trek in zoet.
LymeDe ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borreliabacterie. Daarom wordt het ook wel Lyme Borreliose genoemd. De ziekte wordt meestal overgebracht door een besmette teek maar volgens een interview met Dr. Klinghardt (3) ook door spinnen, vlooien, mijten en muggen. Hij is ervan overtuigd dat één van de factoren die een belangrijke rol spelen bij het snel toegenomen aantal mensen met de ziekte van Lyme, elektromagnetische velden zijn. Draadloze apparaten en huisschimmels maken dat de klachten behorende bij de ziekte van Lyme vele malen verergeren.
Marijke Verstege

Floratest schimmels en gisten

 

Florastatus ontlastingtestVerkoopprijs (incl. BTW): € 54,95
Koop deze test op Yours-Healthcare.nl
Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) in de ontlasting.

Laboratorium zelftesten

Laboratoriumtesten urine bloed ontlasting en speekseltesten Wij werken samen met de grote Duitse fabrikant van laboratoriumtesten Medivere. Medivere levert laboratorium diagnostische diensten waarbij de conventionele geneeskunde als ook aanvullende (complementaire) medische diagnostica en therapieën optimaal worden gecombineerd.

Op onze pagina over voedings- en laboratoriumtesten kunt u alle hierbovengenoemde Medivere testen bekijken en zelf bestellen.

Bronnen:

Voor meer informatie over straling en tips voor het verminderen ervan, download PDF-bestand

1:www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs experiment met schimmelculturen
2:www.youtube.com/watch?v=8RP7vmFeo0k Over de relatie tussen slimme meters en Elektro Magnetische Velden, video van Dr. Klinghardt
3:mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/InterviewDietrichKlinghardtLymeDisease.pdf
4:www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/277-emv-en-de-invloed-op-schimmelvorming
5:wetenschap.infonu.nl/onderzoek/144728-schimmels-bacterien-en-elektromagnetisch-velden.html
6:www.education.com/science-fair/article/wifi-radiation/ proef door Wageningen Universiteit met bomen en EMV
7:www.lexnaturalis.nl/deense-brugklasleerlingen-verbazen-wetenschappers-met-hun-wifi-experiment/ Deens experiment met tuinkers en WiFi, door middelbare scholieren
8:www.klinghardtacademy.com/%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D