skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Darmmicrobioom Webinar Gamedi

Darmmicrobioom Webinar (niveau 2) georganiseerd door Gamedi/Medivere.

Gamedi, organiseert in samenwerking met Natuur Diëtisten Nederland de opleiding Darm Microbioom (niveau 2), die gegeven wordt door Marijike de Waal Malefijt.
Marijke de Waal malefijtMarijke de Waal Malefijt, klinisch werkend orthomoleculair Natuurdiëtist, geeft deze dag, die alleen toegankelijk is voor beroepsbeoefenaars. Deze dag is bedoeld voor therapeuten, diëtisten en artsen.

Inhoud van deze Webinar o.a.:

 • De beoordeling van de spijsverteringscapaciteit en de gevolgen voor de darmdiversiteit en type bacteriële- en schimmelovergroei
 • De rode draad leren beoordelen in een gecompliceerd darmmicrobioom plus uitslag (Medivere)
 • Microbioom geassocieerde ziekten: het ontbreken van beschermende bacteriën en aanwezigheid van potentieel pathogene bacteriën. Welke voedingsinterventies horen daarbij.
 • Het gevaar van LPS-bacteriesoorten (mitochondriale dysfunctie, histamineproductie, cytokinenstorm)
 • Laaggradige chronische ontsteking (“silent inflammation”) door metabole endotoxinemie
 • De phyla Fusobacteria, Cyanobacteria, Euryarchaeota en Tenericutes en de associatie met auto-immuunziekten.
 • Neuroactieve microbiota en hersenziekten
 • De associatie tussen een verhoogde oscillibacter en cypenzymafwijkingen van de lever
 • Methaanvormende bacteriesoorten en SIBO. Methaan heeft een remmend effect op de intestinale motiliteit, wat kan leiden tot een versterking van chronische obstipatie. Deze bacteriën kunnen ook dendritische cellen van het darmmucosa activeren en de vorming TNF-alpha en andere pro- inflammatoire cytokinen induceren.
 • Sulfaatreducerende bacteriën en SIBO. Zwavelwaterstof kan een remming van de butyraatoxidatie teweeg brengen, die essentieel is voor de energievoorziening van de colonocyten.
 • Akkermansia muciniphila (mucinedegraderende bacterië) en Faecalibacterium prausnitzii. Bij patiënten met inflammatoire darmziekten, prikkelbaredarmsyndroom en coeliakie werden veranderingen bij specifieke bacteriënsoorten van de darmflora aangetoond. Een voorbeeld van een dergelijke verandering is de afname van het kiemgetal Faecalibacterium prausnitzii.
 • Darmmicrobioom en de juiste immuun modulatie
 • De juiste glyconutriënten passend bij de darmmicrobioom uitslag

Praktische informatie:Darmmicrobioom Webinar Gamedi
Accreditatie: geaccrediteerd door MBOG (alg med: 3pt; orthomoleculair: 3pt).

Je ontvangt vlak voor aanvang een link voor deelname. Wellicht overbodig om te melden, maar een computer/tablet met camera en microfoon is noodzakelijk.