skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Broccoli een bijzondere groente

China is de grootste producent van luchtvervuiling. Vooral in de streek van de Yangtze-rivier expandeert de industrie zich erg snel. Dit gebied is goed voor 15 % van de uitstoot, terwijl het slechts 2 % van de totale oppervlakte van China inneemt.

Een Chinees onderzoek (1) toonde aan dat een drankje met broccoli-extract de ontgifting stimuleert van stoffen die afkomstig zijn van luchtvervuiling. Aan het onderzoek namen 300 mensen deel. Het drankje met broccoli-extract bevatte 40 µmol sulforafaan en 600 µmol glucorafanine (de stof waaruit sulforafaan gevormd wordt).

Stofdeeltjes bevatten zware metalen, PAK’s en vluchtige metalen, die longkanker kunnen veroorzaken. De impact van luchtvervuiling is significant. De inwoners van Qidong hebben vijf keer hogere waarden van fenantreen (een PAK) dan inwoners van Minnesota. Andere chemicaliën die via de lucht in het lichaam terechtkomen, zijn benzeen, acroleïne en crotonaldehyde. Het lichaam zet ze om tot mercaptuurzuren na binding met glutathion.

Sulforafaan, de voornaamste bioactieve stof uit broccoli, kan de ontgifting van deze stoffen stimuleren. In het onderzoek (1) daalde de urineconcentratie van SPMA en HPMA met respectievelijk 60 % en 22 % dankzij het broccolidrankje.

Broccoli en artrose

Volgens Britse onderzoekers van de Universiteit van East Anglia (2) is een dagelijkse portie van 100 gram broccoli al voldoende om artrose te voorkomen. Het kan er zelfs voor zorgen dat mensen die al artrose hebben, minder snel achteruitgaan.

Broccoli bevat namelijk sulforafaan, een stof die de afbraak van gewrichtskraakbeen vertraagt door bepaalde enzymen te remmen en ontstekingen te onderdrukken. Maar ook met andere kruisbloemige groenten krijgt u sulfurofaan binnen. Dat zijn onder andere: spruitjes, witte kool, rode kool, spitskool, savooiekool, boerenkool, Chinese kool, paksoi, koolrabi, knolraap, radijs, waterkers, tuinkers en rucola.

Men begint nu aan de universiteit van East Anglia aan een kleinschalig onderzoek bij artrosepatiënten die al op de wachtlijst staan voor een knieprothese, om te kijken of broccoli ook zo goed werkt bij menselijke gewrichten. De patiënten krijgen ‘super-broccoli’ (een speciale kruising tussen gewone broccoli en wilde broccoli uit Sicilië), die speciaal gekweekt is op een hoog gehalte aan sulfurofaan.

Broccoli en hormoonbalans

Di-indolylmethaan (DIM) is een veel voorkomend voedingsindol uit kruisbloemige groenten zoals kool, bloemkool, broccoli en spruiten. Bij het eten van kruisbloemige groenten wordt DIM in het spijsverteringskanaal gevormd uit indol-3-carbinol (I3C).

Koolsoorten bevatten verschillende glucosinolaten zoals glucobrassin. Zowel I3C als DIM komen niet voor in de intacte plant. Pas bij het bewerken (kneuzen, koken) komen er enzymen vrij die glucobrassin middels hydrolyse omzetten in I3C. Deze en andere glucosinolaathydrolyse producten zorgen ook voor de typische geur van koolproducten.

Het gevormde I3C wordt tijdens de spijsvertering in de maag omgezet in DIM. Slechts 7% van het aanwezige glucobrassin wordt omgezet in DIM. Dit komt doordat I3C instabiel is. Het gevormde DIM wordt niet optimaal opgenomen vanwege de slechte oplosbaarheid in een waterige omgeving.

DIM bevordert een gunstiger hormoonbalans door beïnvloeding van het oestrogeen-metabolisme. In tegenstelling tot de fyto-oestrogenen soja en rode klaver heeft DIM geen fyto-oestrogene eigenschappen zoals bindingscapaciteit met oestrogeenreceptoren.

Vermoedelijk gebruikt DIM dezelfde metabolische route als oestrogeen, omdat de chemische structuur van DIM overeenkomsten heeft met oestrogenen. Tevens wordt er meer van het gunstige oestrogeen gemaakt ten koste van het minder gunstige (carcinogene) oestrogeen.

DIM metabolisme

DIM beïnvloed het leverenzym “cytochroom P450”, dat van belang is bij de ontgifting in het lichaam (3). DIM is een sterke promotor van het CYP1A1 enzym, een onderdeel van cytochroom P450, verantwoordelijk voor de aanmaak van 2-hydroxyoestrogenen (2HE) vanuit de oestrogenen oestron en oestradiol.

Het 2-hydroxyoestogeen is een gunstig oestrogeen – in tegenstelling tot het 4-HE en 16-HE. DIM kan het CYP1A1 enzym stimuleren met een factor drie. Hierdoor wordt meer 2-HE gemaakt in plaats van 16-HE.

Een ongunstige oestrogeenbalans met een lage ratio 2:16 hydroxyoestrogeen (HE) wordt geassocieerd met een verhoogd risico op hormoon (oestrogeen) afhankelijke tumoren zoals borstcarcinomen.
Bij een lagere ratio 2HE/16HE is er meer 16HE aanwezig. De metabolieten van 16HE zijn sterke oestrogenen en zijn gerelateerd aan een hoger risico op borstkanker en baarmoeder(hals) kanker in tegenstelling tot 2-HE.

Pas bij zeer ruime hoeveelheden koolsoorten ziet men veranderingen in de 2HE/16HE ratio. Gebruik van 500 gram broccoli per dag verhoogde de ratio met 30% in een twee weken durende studie.

Broccoli en cyclische borstpijn

In een gepubliceerde studie uit 2005 is het effect van DIM in een matrix van natuurlijke stoffen onderzocht bij terugkerende cyclische gevoelige borsten (cyclical mastalgia) voorafgaand aan de menstruatie. Ongeveer 50 tot 70% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd ervaart ongemak of pijn in de borsten gedurende de menstruatiecyclus. De pijn start in de periode rond de eisprong (luteïne fase) als de oestrogeenniveaus hun piek bereiken en verdwijnt tijdens de menstruatie.

De vrouwen zijn gerandomiseerd (dubbelblind) verdeeld over twee groepen. Na drie maanden vond er een cross-over plaats. Dagelijks werden de klachten en de intensiteit bijgehouden in een dagboek. Tevens is de urine van de vrouwen onderzocht op de aanwezigheid van 2-hydroxy oestrogeen (2-HE) en 16-hydroxy oestrogeen (16-HE). De ratio 2HE/16HE was significant verhoogd met 16% door DIM als gevolg van een toename van het gunstige 2-HE.

In de placebogroep was het aantal dagen met klachten 15 per maand. Daarentegen was dit in de DIM groep slechts 6 dagen per maandelijkse cyclus. Ook de symptoomscore (ernst van de klachten) verminderde door DIM.

Broccoli en de prostaat

DIM werkt als een sterk antiandrogeen dat de verspreiding van prostaatkankercellen in vitrotest tegenhoudt. Geslachtshormonen zijn noodzakelijk voor het normaal functioneren van de prostaat.
Wetenschappers hebben de effecten van DIM op androgeenafhankelijk menselijke prostaatkankercellen en op kankercellen die onafhankelijk zijn van androgenen bekeken.

Men ontdekte dat androgeen afhankelijke kankercellen die behandeld werden met een oplossing van DIM 70% minder groeiden dan de onbehandelde cellen (6, 7). Onafhankelijk androgene kankercellen werden niet beïnvloed door DIM.

Verdere testen toonden aan dat DIM de werking van dihydrotestosteron (DHT) tegenhoudt. DHT is een primair androgeen dat een rol speelt bij prostaatkanker (13). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bovengenoemde stoffen mogelijk ook een therapeutische werking kunnen hebben tegen borst- en endometrium kankers (3, 4, 8, 10).

Commentaar NDN

In de natuur komen meer dan honderd glucosinolaten voor die dienen als een soort opslagplaats voor verschillende isothiocyanaten en indolen. Deze stoffen hebben een groot weerstand verhogend vermogen. Als u goed op uw groenten kauwt worden de plantencellen verbrijzeld, waardoor de verschillende compartimenten (normaal gescheiden van elkaar) met elkaar worden vermengd.
Goed kauwen De glucosinolaten die opgeborgen zitten in de compartimenten van bijvoorbeeld broccoli cellen komen dan in contact met een enzym myrosinase vanuit een ander compartiment. Dit enzym breekt de moleculen van de glucosinolaten in stukken. Een stof (glucoraphanine) in de broccoli komt dan in contact met het enzym myrosinase en wordt omgezet in het krachtig weerstand verhogende sulforafaan.

De weerstand verhogende stoffen van de kruisbloemigen groenten kunnen dus pas vrij komen en actief worden als u de groenten goed kauwt. Het is ook belangrijk om te vermelden dat de glucosinolaten heel makkelijk in water oplossen (net zoals de stoffen zoals salvestrolen die alleen in biologische groeten voorkomen, zie elders op onze site). Als u kruisbloemige groenten met ruim water opzet dan zijn na 10 minuten het aantal glucosinolaten met de helft verminderd.

Het enzym myrosinase is ook nog erg gevoelig voor verhitting, dus als u de groenten lang kookt, met of zonder water, dan wordt de hoeveelheid isothiocyanaten die kan worden omgezet drastisch verminderd.
Stomen Het beste behoud van deze stoffen is stomen. Er kunnen dan geen glucosinolaten oplossen in het water. Diepvriesproducten worden tijdens het productieproces onder hoge temperatuur geblancheerd, waardoor hun gehalte aan glucosinolaten en aan myrosinase aanzienlijk achteruitgaat. Diepvriesproducten zijn dus een veel minder aantrekkelijke bron van weerstand verhogende stoffen dan verse groenten.
Meer over broccoli op deze site:Broccoli en prostaatkanker
Broccoli en de Helicobacter pylori
Broccolikiemen
Kruisbloemigen

Literatuur en links:

(1) Egner PA, Chen JG, Zarth AT, Ng DK et al. Rapid and sustainable detoxication of airborne pollutants by broccoli sprout beverage: results of a randomized clinical trial in China. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):813-23. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913818

(2) Arthritis & Rheumatism, 2013; doi: 10.1002/art38133

(3) Parkin, D.R. and D. Malejka-Giganti, Differences in the hepatic P450-dependent metabolism of estrogen and tamoxifen in response to treatment of rats with 3,3′-diindolylmethane and its parent compound indole-3-carbinol. Cancer Detect Prev, 2004. 28(1): p. 72-9.

(4) Yoshida, M., S. Katashima, J. Ando, et al., Dietary indole-3-carbinol promotes endometrial adenocarcinoma development in rats initiated with N-ethyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine, with induction of cytochrome P450s in the liver and consequent modulation of estrogen metabolism. Carcinogenesis, 2004. 25(11): p. 2257-64.

(5) Cohen, J.H., A.R. Kristal, and J.L. Stanford, Fruit and vegetable intakes and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst, 2000. 92(1): p. 61-8.

(6) Le, H.T., C.M. Schaldach, G.L. Firestone, et al., Plant-derived 3,3′-Diindolylmethane is a strong androgen antagonist in human prostate cancer cells. J Biol Chem, 2003. 278(23): p. 21136-45.

(7) Nachshon-Kedmi, M., F.A. Fares, and S. Yannai, Therapeutic activity of 3,3′-diindolylmethane on prostate cancer in an in vivo model. Prostate, 2004. 61(2): p. 153-60.

(8) Muti, P., H.L. Bradlow, A. Micheli, et al., Estrogen metabolism and risk of breast cancer: a prospective study of the 2:16alpha-hydroxyestrone ratio in premenopausal and postmenopausal women. Epidemiology, 2000. 11(6): p. 635-40.

(9) Zeligs, M.A., P.K. Brownstone, M.E. Sharp, et al., Managing cyclic mastalgia with absorbable Diindolylmethane: a randomized, placebo-controled trial. JANA, 2005. 8(1): p. 10-20.

(10) Dalessandri, K.M., G.L. Firestone, M.D. Fitch, et al., Pilot study: effect of 3,3′-diindolylmethane supplements on urinary hormone metabolites in postmenopausal women with a history of early-stage breast cancer. Nutr Cancer, 2004. 50(2): p. 161-7.

(11) Anderton, M.J., M.M. Manson, R. Verschoyle, et al., Physiological modeling of formulated and crystalline 3,3′-diindolylmethane pharmacokinetics following oral administration in mice. Drug Metab Dispos, 2004. 32(6): p. 632-8.

(12) Myzak MC, Tong P, Dashwood WM, Dashwood RH, Ho E., Sulforaphane Retards the Growth of Human PC-3 Xenografts and Inhibits HDAC Activity in Human Subjects. Exp Biol Med (Maywood). 2007 Feb;232(2):227-34

(13) Hsu JC, Dev A, Wing A, Brew CT, Bjeldanes LF, Firestone GL., Indole-3-carbinol mediated cell cycle arrest of LNCaP human prostate cancer cells requires the induced production of activated p53 tumor suppressor protein. Biochem Pharmacol. 2006 Dec 15;72(12):1714-23