Skip to content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroom

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroom is een aandoening waarbij ethanol wordt geproduceerd door endogene fermentatie door schimmels of bacteriën in het maagdarmstelsel, de mondholte of het urinestelsel.

Ethanol, ook wel ethylalcohol genoemd, is de bekendste en meest voorkomende alcohol, aangezien het een veelgebruikt oplosmiddel is en het de alcohol is die in alcoholische dranken zit.

Patiënten met het autobrouwerijsyndroom vertonen veel van de tekenen en symptomen van alcoholintoxicatie, terwijl ze de inname van alcohol ontkennen en vaak melding maken van een dieet met veel suiker en veel koolhydraten. Verschillende stammen van fermenterende gisten en zeldzame bacteriën worden geïdentificeerd als ziekteverwekkers. [1]

Auto-brouwerijsyndroom (ABS) of darmfermentatiesyndroom

De productie van endogene ethanol vindt plaats in kleine hoeveelheden als onderdeel van de normale spijsvertering, maar wanneer het fermenteren van gist of bacteriën pathogeen wordt, kunnen extreme alcoholniveaus in het bloed het gevolg zijn. Het autobrouwerijsyndroom komt vaker voor bij patiënten met één of meer (chronische) aandoeningen zoals diabetes, obesitas en de ziekte van Crohn [2] [3] , maar kan ook voorkomen bij verder gezonde personen. [4]

Verschillende stammen van fermenterende gisten en zeldzame bacteriën zijn geïdentificeerd als ziekteverwekkers. Hoewel het autobrouwerijsyndroom zelden wordt gediagnosticeerd, is het waarschijnlijk ondergediagnosticeerd. [5]

Welke schimmels en bacteriën brouwen alcohol in de darmen?

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroomVerschillende gisten uit de families Candida en Saccharomyces zijn commensalen die pathogeen zijn geworden en het autobrouwerijsyndroom veroorzaken. Van verschillende bacteriestammen is ook bekend dat ze ethanol fermenteren.

Fermenterende gisten zoals Saccharomyces cerevisiae, S. boulardii en verschillende Candida-stammen , waaronder C. glabrata, C. albicans, C. kefyr en C. parapsilosis worden geïdentificeerd als oorzaken van deze aandoening. [8]

De bacteriën Klebsiella pneumonia, Enterococcus faecium, E. faecalis en Citrobacter freundii zijn elk bij ten minste één geval betrokken. [5] [9] [10] [11]

Bestaande aandoeningen, zoals diabetes of leverproblemen, kunnen van invloed zijn op de diagnose van Auto-brouwerijsyndroom (ABS). Patiënten met type 2 diabetes mellitus of levercirrose testten hoger op endogene ethanolniveaus dan een controlegroep zonder deze ziekte. Maar de ethanol-waarden piekten het hoogst bij een groep patiënten met zowel type 2 diabetes mellitus als levercirrose, waarbij de alcoholconcentratie in het bloed 22,3 mg/dL bereikte. [2] [12]

Vier veel voorkomende gisten ( Candida albicans , Candida tropicalis , Saccharomyces cerevisiae en Torulopsis glabrata ) werden gecombineerd met zuigelingenvoeding. De ethanolproductie werd gemeten na 24 en 48 uur. De geproduceerde hoeveelheden ethanol suggereren een verklaring voor patiënten met het autobrouwerijsyndroom. [13]

De bacteriële productie van ethanol is betrokken bij de ontwikkeling van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). [14] [15] Hogere niveaus van ethanol worden ook gedetecteerd bij zwaarlijvige patiënten en mensen met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). [16] [17] [18] [19]

Autobrouwerijsyndroom is een zeldzame aandoening. De ziekte is in veel landen bij zowel mannelijke als vrouwelijke volwassenen en kinderen vastgesteld en wordt waarschijnlijk ondergediagnosticeerd.

Verstoring van darm-, orale- of urinaire microbioom of mycobioom

Een verstoring van het darm-, orale- of urinaire microbioom of mycobioom is de onderliggende aandoening waardoor fermenterende microben overkoloniseren. Dergelijke verstoringen worden veroorzaakt door een dieet dat rijk is aan koolhydraten en geraffineerd voedsel en door het overmatig gebruik van antibiotica en niet-antibiotische geneesmiddelen in voedsel en medicijnen. [20] [21]

Andere onderliggende aandoeningen kunnen bijdragen aan de pathogenese van het autobrouwerijsyndroom:

 • Het autobrouwerijsyndroom kwam voor bij verschillende patiënten met het kortedarmsyndroom, pseudo-obstructie of bacteriële overgroei in de dunne darm (SIBO) die tekenen en symptomen van alcoholintoxicatie vertoonden. [9] [22] [23] [24]
 • Onderzoekers vergeleken patiënten met het autobrouwerijsyndroom (ABS) (N=28; 16 mannen en 12 vrouwen) met een asymptomatische groep (N=18) wat betreft levensstijl en gezondheid, voeding en medische geschiedenis. Uit de gegevens blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de groepen. De ABS-groep rapporteerde een slechtere algehele gezondheid en meer voedselgevoeligheden.
 • Ze nemen meer water in, minder thee, koffie, zuivel en snoep; ze gaan minder uit eten, koken meer thuis en hebben meer afkeer van zetmeel. De ABS-leden melden ook slechte adem, diarree en darmveranderingen. Het belangrijkste is dat patiënten met het autobrouwerijsyndroom melden dat ze langere tijd antibiotica gebruiken. Hoewel niet statistisch significant, rapporteren de mensen in de ABS-groep ook meer gediagnosticeerde maagdarmstoornissen. [4]
 • Onderzoekers vergeleken patiënten met het autobrouwerijsyndroom (ABS) (N=28; 16 mannen en 12 vrouwen) met een cohort van het American Gut Project (AGP N=11.237) op basis van een onderzoek met 30 vragen over levensstijl en gezondheid, voeding en medische geschiedenis. Uit de gegevens blijkt dat patiënten met ABS en hun gezinsleden een grotere kans hebben dan deelnemers aan de AGP om een huisdier te bezitten, minder te slapen en een minder goede stoelgang te hebben. Het belangrijkste is dat in de ABS-groep meer non-foodallergieën voorkomen dan in de AGP-groep. [25]
 • Er zijn metingen van endogene ethanol uitgevoerd en in één geval registreerde een patiënt een ethanolconcentratie van meer dan 400 mg/dl. Bij deze personen ontstaat endogene ethanol na de inname van een koolhydraatrijk dieet. Stress en het overslaan van maaltijden kunnen deze hoge ethanolniveaus ook verergeren. [5]
 • Een genetisch polymorfisme dat resulteert in verminderde activiteit van aldehydedehydrogenasen-enzymen (ALDH2 gen) die betrokken zijn bij het hepatische metabolisme van ethanol en een first-pass-metabolisme zouden de etnische verschillen in de snelheid van endogene ethanolproductie en -klaring kunnen verklaren. [26] De enzymen zijn echter niet specifiek onderzocht bij patiënten met het autobrouwerijsyndroom.

Genetische aanleg ALDH2- gen

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroomDe activiteit van het ALDH2-enzym varieert tussen individuen. Hierdoor kan de ontgiftingscapaciteit van alcohol van persoon tot persoon kan verschillen, evenals de afbraak van bepaalde neurotransmitters zoals adrenaline, noradenaline en histamine. Deze variatie kan deels worden verklaard door een genetische verschil in het ALDH2-gen. De afbraak van alcohol vindt voor het grootste deel (circa 95%) plaats in de lever. Dit gebeurt in twee stappen, door twee verschillende enzymen: ADH (alcohol dehydrogenase) en ALDH2.

Tijdens de eerste stap zet het enzym ADH alcohol om in aceetaldehyde, een toxische stof die vervelende bijwerkingen kan hebben. Tijdens de tweede stap breekt het enzym ALDH2 de aceetaldehyde verder af, tot het onschuldige acetaat. De meeste Europeanen hebben geen afwijking in het ALDH2-gen, maar bij Aziaten komt een bepaalde variatie frequent voor. Hierdoor werkt het ALDH2-enzym trager. Bij het drinken van alcohol kan de concentratie van het tussenproduct aceetaldehyde toxische niveaus bereiken, en leiden tot klachten zoals een rode kleur of vlekken in het gezicht en in de nek, een snelle hartslag, zweten, misselijkheid en braken. Dit wordt Alcohol Flush genoemd, of ook wel Asian Flush, omdat mutaties in de enzymen die hiertoe leiden met name voorkomen onder Aziaten.

Of dit ALDH2-gen bij u afwijkend is, is te testen in het Gamedi Lever DNA paspoort.

Bijwerkingen autobrouwerijsyndroom

Het autobrouwerijsyndroom heeft aanzienlijke gevolgen voor iemands leven. De patiënt kan bijwerkingen ervaren als braken, oprispingen, chronisch vermoeidheidssyndroom, duizeligheid, verlies van coördinatie, desoriëntatie en symptomen van prikkelbare darm. Chronisch vermoeidheidssyndroom kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en slechte productiviteit.

Vanwege de productie van aanzienlijke alcoholniveaus kunnen mensen de wettelijke rijlimiet overschrijden zonder alcoholinname. De willekeur van de intoxicatie-episodes kan leiden tot problemen voor de patiënt, waaronder letsel door vallen, juridische problemen na bekeuringen voor het rijden en spanning op sociale relaties. [12] [27]

De onduidelijkheid van de aandoening daagt artsen uit om een diagnose te stellen en een succesvolle behandeling te vinden. Een uitgebreide en fysieke anamnese is essentieel, inclusief een gedetailleerde voedingsgeschiedenis. Familieleden moeten de innamegeschiedenis aanvullen, omdat patiënten zich mogelijk niet meer hun intoxicatie-episodes herinneren of wat ze voorafgaand aan een episode hebben gegeten.

Patiënten vertonen mogelijk in eerste instantie geen tekenen en symptomen van intoxicatie, maar kunnen neurologische symptomen, verlies van coördinatie en stemmingswisselingen melden. Er moet rekening worden gehouden met het autobrouwerijsyndroom bij elke patiënt met een verhoogd alcoholgehalte in het bloed die de inname van alcohol ontkent, inclusief degenen die zijn gearresteerd wegens rijden onder invloed. [5]

Autobrouwerijsyndroom komt vaker voor bij een patiënt met chronische darmobstructie, gastroparese, diabetes of leverdisfunctie zoals niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) of niet-alcoholische steatohepatitis (NASH).

Behandelopties bij autobrouwerijsyndroom

Een gecoördineerd behandelprogramma kan bestaan uit:

 1. Onmiddellijke zorg. De patiënt met een extreem hoog alcoholgehalte in het bloed moet worden behandeld voor acute alcoholvergiftiging en worden gestabiliseerd.
 2. Medicamenteuze therapie. Medicamenteuze-/kruidentherapie voorschrijven op basis van kweek- en gevoeligheidsresultaten voor de geïdentificeerde gist of bacterie (darmmicrobioomtesten). De meeste patiënten hebben een kuur nodig.
 3. Dieettherapie. Een essentiële behandeling van het autobrouwerijsyndroom is een dieetaanpassing waarbij eiwitten en weinig koolhydraten noodzakelijk zijn totdat de symptomen verdwijnen. Suiker wordt gefermenteerd tot alcohol, en een dieet dat eenvoudige en complexe suikers elimineert, zal de hoeveelheid alcohol verminderen die uit het maag-darmkanaal en het urogenitale stelsel wordt gefermenteerd.
 4. Supplementen. Probiotische supplementen met meerdere stammen helpen bacteriën in het maag-darmkanaal in evenwicht te brengen en zijn gebruikt bij de behandeling van het autobrouwerijsyndroom, maar moeten nog verder als behandeling worden onderzocht.
 5. Het risico op terugval van het autobrouwerijsyndroom wordt verminderd door snelle koolhydraten (suiker, zoet broodbeleg, witte pasta, wit brood, witte rijst, frisdrank, fructose, frisdranken, yoghurtdranken met suiker, snoep, koek/taart, etc.) te vermijden. Een diëtist moet betrokken zijn bij de behandeling en behandeling van de ziekte.
 6. Darmmicrobioombalans herstellen. Alles wat een disbalans veroorzaakt tussen schadelijke en nuttige bacteriën kan mogelijk de fermentatie in de darmen verhogen. Antibiotica moeten indien mogelijk worden vermeden.

In enkele en verschillende combinaties zijn koolhydraatcontrole via de voeding, antischimmel- of antibioticatherapie, algemene antibioticavermijding en pre- en probiotica allemaal als succesvolle behandelingen gerapporteerd. Patiënten met langdurige, chronische recidieven kunnen echter fecale microbiota-transplantaties nodig hebben. [28]

Sluit andere mogelijke oorzaken uit

Sluit andere mogelijke oorzaken uit, zoals hoofdletsel, psychiatrische stoornissen en verborgen drankmisbruik. Het autobrouwerijsyndroom moet ook worden opgenomen in de differentiële diagnose van D-lactaatacidose. [29]

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroomHet autobrouwerijsyndroom moet altijd in aanmerking worden genomen bij de differentiële diagnose van patiënten die geen alcohol consumeren en toch de tekenen en symptomen van alcoholintoxicatie vertonen; vooral als ze ook een koolhydraatrijk dieet volgen of een voorgeschiedenis hebben van antibioticagebruik.

Sommige patiënten kunnen de symptomen van het autobrouwerijsyndroom oplossen door te stoppen met antibiotica en een suikervrij, koolhydraatarm dieet te volgen. [22] Anderen hebben mogelijk antischimmelmiddelen of antibiotica nodig, samen met een aanpassing van het dieet.

Probiotica, een koolhydraatarm dieet en het vermijden van antibiotica kunnen terugval helpen voorkomen. Sommige patiënten hebben chronische recidieven en kunnen geen evenwicht vinden in hun darmmicrobioom en blijven episoden van dronkenschap ervaren.

Vaak wordt autobrouwerijsyndroom verward met alcoholgebruik

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroomDe meeste patiënten kunnen na een behandelingscyclus een normaal eetpatroon en levensstijl hervatten. Andere patiënten kunnen een of meerdere keren terugvallen, vooral als ze worden behandeld met antibiotica die het darmmicrobioom verstoren. Het Auto-brewery-syndroom kan echter een diepgaand effect hebben op patiënten en gezinnen.

In veel gevallen wordt het autobrouwerijsyndroom verward met alcoholgebruik, waardoor sociale en juridische problemen ontstaan. ABS ontwricht levens en relaties en legt druk op alle betrokkenen.

Zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, kan de langdurige blootstelling aan endogene ethanol leiden tot verlangen naar en verslaving aan alcohol, gevolgd door drinken. Alcoholgebruiksstoornissen kunnen tijdens of na de behandeling optreden.

Een combinatie van dieetaanpassing, medicamenteuze behandeling en probiotica elimineert meestal de symptomen. Patiënten en zorgverleners moeten zich bewust zijn van de mogelijkheid van een terugval van de symptomen. Sommige patiënten hebben mogelijk ook een alcoholbehandelingsprogramma nodig. Raadpleeg gastro-enterologie, infectieziekten en een geregistreerde diëtist.

Interprofessioneel team en patiënten-educatie

Patiënten moeten worden onderwezen over het darmmicrobioom en moeten het gebruik van antibiotica vermijden, tenzij dit noodzakelijk is. Patiënten moeten worden voorgelicht over de mogelijkheid van alcoholgebruiksstoornissen, zowel tijdens de behandeling als nadat de symptomen zijn verdwenen, en indien nodig moeten zij worden doorverwezen voor een alcoholbehandeling.

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroomDe diagnose en behandeling van het autobrouwerijsyndroom (darmfermentatiesyndroom) kan het beste worden gedaan met een interprofessioneel team dat bestaat uit een primaire zorgverlener, een gastro-enteroloog, een specialist in infectieziekten, een verpleegster en een diëtist.

Als de patiënt diabetes heeft, moet een endocrinoloog worden ingeschakeld en moet een hepatoloog worden geraadpleegd als er levercomplicaties worden vastgesteld. Apothekers beoordelen medische behandelingen, controleren op CYP-afwijkingen (leverpaspoort) interacties tussen geneesmiddelen en kruiden en geven patiëntenvoorlichting. Gastro-enterologieverpleegkundig specialisten geven voorlichting aan patiënten en gezinnen, bewaken de voortgang van de patiënt en rapporteren aan het team.

Na diagnose en stabilisatie kunnen de meeste patiënten poliklinisch worden behandeld. Het belangrijkste doel is het bevorderen van de therapietrouw van patiënten met veranderingen in het dieet, supplementen (aanvulling nutriënten) en, indien nodig, medicatie. Naarmate de symptomen afnemen, moet het zorgteam het verlangen naar alcohol beoordelen en passende verwijzingen maken.

Auto-brouwerijsyndroom of darmfermentatiesyndroom

 

Marijke de Waal Malefijt

Referenties:
[1] Kelly Painter; Barbara J. Cordell; Kristin L. Sticco.. Auto-Brewery Syndrome. Jan. 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513346/
[2] T ameez Ud Din A, Alam F, Tameez-Ud-Din A, Chaudhary FMD. Auto-Brewery Syndrome: A Clinical. Dilemma. Cureus. 2020 Oct 16;12(10):e10983. [PMC free article] [PubMed]
[3] Hafez EM, Hamad MA, Fouad M, Abdel-Lateff A. Auto-brewery syndrome: Ethanol pseudo-toxicity. in diabetic and hepatic patients. Hum Exp Toxicol. 2017 May;36(5):445-450. [PubMed]
[4] Welch BT, Coelho Prabhu N, Walkoff L, Trenkner SW. Auto-brewery Syndrome in the Setting of Long-standing Crohn’s Disease: A Case Report and Review of the Literature. J Crohns Colitis. 2016  Dec;10(12):1448-1450. [PubMed]
[5] Cordell BJ, Kanodia A, Miller GK. Case-Control Research Study of Auto-Brewery Syndrome. Glob  Adv Health Med. 2019;8:2164956119837566. [PMC free article] [PubMed]
[6] Malik F, Wickremesinghe P, Saverimuttu J. Case report and literature review of auto-brewery syndrome: probably an underdiagnosed medical condition. BMJ Open Gastroenterol.
2019;6(1):e000325. [PMC free article] [PubMed]
[7] Takahashi G, Hoshikawa K, Kan S, Akimaru R, Kodama Y, Sato T, Kakisaka K, Yamada Y. Auto-brewery syndrome caused by oral fungi and periodontal disease bacteria. Acute Med Surg. 2021 Jan- Dec;8(1):e652. [PMC free article] [PubMed].
[8] Kruckenberg KM, DiMartini AF, Rymer JA, Pasculle AW, Tamama K. Urinary Auto-brewery Syndrome: A Case Report. Ann Intern Med. 2020 May 19;172(10):702-704. [PubMed]
[9] Bayoumy AB, Mulder CJJ, Mol JJ, Tushuizen ME. Gut fermentation syndrome: A systematic review of case reports. United European Gastroenterol J. 2021 Apr;9(3):332-342. [PMC free article]
[10] Green AD, Antonson DL, Simonsen KA. Twelve-year-old female with short bowel syndrome presents with dizziness and confusion. Pediatr Infect Dis J. 2012 Apr;31(4):425. [PubMed]
[11] Yuan J, Chen C, Cui J, Lu J, Yan C, Wei X, Zhao X, Li N, Li S, Xue G, Cheng W, Li B, Li H, Lin W, Tian C, Zhao J, Han J, An D, Zhang Q, Wei H, Zheng M, Ma X, Li W, Chen X, Zhang Z, Zeng H, Ying S, Wu J, Yang R, Liu D. Fatty Liver Disease Caused by High-Alcohol-Producing Klebsiella pneumoniae. Cell Metab. 2019 Dec 03;30(6):1172. [PubMed]
[12] Saverimuttu J, Malik F, Arulthasan M, Wickremesinghe P. A Case of Auto-brewery Syndrome Treated with Micafungin. Cureus. 2019 Oct 14;11(10):e5904. [PMC free article] [PubMed]
[13] Simic M, Ajdukovic N, Veselinovic I, Mitrovic M, Djurendic-Brenesel M. Endogenous ethanol production in patients with diabetes mellitus as a medicolegal problem. Forensic Sci Int. 2012 Mar 10;216(1-3):97-100. [PubMed]
[14] Bivin WS, Heinen BN. Production of ethanol from infant food formulas by common yeasts. J Appl Bacteriol. 1985 Apr;58(4):355-7. [PubMed]
[15] Li NN, Li W, Feng JX, Zhang WW, Zhang R, Du SH, Liu SY, Xue GH, Yan C, Cui JH, Zhao HQ, Feng YL, Gan L, Zhang Q, Chen C, Liu D, Yuan J. High alcohol-producing Klebsiella pneumoniae causes fatty liver disease through 2,3-butanediol fermentation pathway in vivo. Gut Microbes. 2021 Jan-Dec;13(1):1979883. [PMC free article] [PubMed]
[16] Yuan J, Chen C, Cui J, Lu J, Yan C, Wei X, Zhao X, Li N, Li S, Xue G, Cheng W, Li B, Li H, Lin W, Tian C, Zhao J, Han J, An D, Zhang Q, Wei H, Zheng M, Ma X, Li W, Chen X, Zhang Z, Zeng H, Ying S, Wu J, Yang R, Liu D. Fatty Liver Disease Caused by High-Alcohol-Producing Klebsiella pneumoniae. Cell Metab. 2019 Oct 01;30(4):675-688.e7. [PubMed]
[17] Aragonès G, González-García S, Aguilar C, Richart C, Auguet T. Gut Microbiota-Derived Mediators as Potential Markers in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Biomed Res Int. 2019;2019:8507583. [PMC free article] [PubMed]
[18] Nair S, Cope K, Risby TH, Diehl AM. Obesity and female gender increase breath ethanol concentration: potential implications for the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis. Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1200-4. [PubMed]
[19] Baker SS, Baker RD, Liu W, Nowak NJ, Zhu L. Role of alcohol metabolism in non-alcoholic steatohepatitis. PLoS One. 2010 Mar 08;5(3):e9570. [PMC free article] [PubMed]
[20] Zhu L, Baker RD, Zhu R, Baker SS. Gut microbiota produce alcohol and contribute to NAFLD. Gut. 2016 Jul;65(7):1232. [PubMed]
[21] Iizumi T, Battaglia T, Ruiz V, Perez Perez GI. Gut Microbiome and Antibiotics. Arch Med Res. 2017 Nov;48(8):727-734. [PubMed]
[22] Maier L, Pruteanu M, Kuhn M, Zeller G, Telzerow A, Anderson EE, Brochado AR, Fernandez KC, Dose H, Mori H, Patil KR, Bork P, Typas A. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):623-628. [PMC free article] [PubMed]
[23] Spinucci G, Guidetti M, Lanzoni E, Pironi L. Endogenous ethanol production in a patient with chronic intestinal pseudo-obstruction and small intestinal bacterial overgrowth. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 2006 Jul;18(7):799-802. [PubMed]
[24] Jansson-Nettelbladt E, Meurling S, Petrini B, Sjölin J. Endogenous ethanol fermentation in a child with short bowel syndrome. Acta Paediatr. 2006 Apr;95(4):502-4. [PubMed]
[25] Dahshan A, Donovan K. Auto-brewery syndrome in a child with short gut syndrome: case report and review of the literature. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Aug;33(2):214-5. [PubMed]
[26] Cordell B, Kanodia A, Miller GK. Factors in an Auto-Brewery Syndrome group compared to an American Gut Project group: a case-control study. F1000Res. 2021;10:457. [PMC free article] [PubMed]
[27] Ushida Y, Talalay P. Sulforaphane accelerates acetaldehyde metabolism by inducing aldehyde dehydrogenases: relevance to ethanol intolerance. Alcohol Alcohol. 2013 Sep-Oct;48(5):526-34. [PubMed]
[28] Dinis-Oliveira RJ. The Auto-Brewery Syndrome: A Perfect Metabolic “Storm” with Clinical and Forensic Implications. J Clin Med. 2021 Oct 10;10(20) [PMC free article] [PubMed]
[29] Vandekerckhove E, Janssens F, Tate D, De Looze D. Treatment of Gut Fermentation Syndrome With Fecal Microbiota Transplantation. Ann Intern Med. 2020 Nov 17;173(10):855. [PubMed]
[30] Kowlgi NG, Chhabra L. D-lactic acidosis: an underrecognized complication of short bowel syndrome. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:476215. [PMC free article] [PubMed]

Natuurdiëtisten.nl